Научен доклад ID 1306 : 2016/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПОКРИТИЕТО НА ЦСМП ПО БРОЙ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СПЕШНОСТ

Петя Стоянова, Кирил Карагьозов

Определяне на броя центрове за извънболнична спешна медицинска помощ и тяхното покритие по площ и население според времевата рамка от определените стандарти. Целта е да се намери минималния брой и конкретната локация на спешните медицински центрове, които да осигурят максимално обслужване (покритие), както на населението така и на територията на града при зададено максимално време и/или разстояние. За да се определи покритието по райони в гр. София е необходимо прилагането на известни математически модели за избор на местоположение на центрове, като в настоящия доклад се използва задачата за покритие (set covering problem), която е задача на смесено целочислено и линейно програмиране. Целевата функция и ограниченията и бинарните променливи са дефинирани в Solver Add-in.

Територията на гр. София се обслужва с отчитане на Евклидова метрика на разстоянията между две точки, коригирани с коефициент отчитащ уличната мрежа, а времепътуването е получено при приета средна скорост на придвижване в града на линейките.

В резултат на решаване на задачата при вариращ брой центрове (2,3,4,5) се получава тяхното местоположение и степента на покритие (обслужено население) със зададените предварително времеви стандарти по медицински триаж (код червено- 8 мин, код оранжев -20 мин и код зелен до 120 мин.)


задача на покритието; местоположение на център; спешна медицинска помощset cover; location of the center; emergency medical aidПетя Стоянова Кирил Карагьозов

BIBLIOGRAPHY

[1] Ministerstvo na Zdraveopazvaneto Naredba № 12 ot 30 dekemvri 2015 g. za utvarzhdavane na meditsinski standart „Speshna meditsina“.
( [1] Mинистерство на Здравеопазването Наредба № 12 от 30 декември 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“. )

[2] Naredba № i-141 ot 18 septemvri 2002 g. za usloviyata i reda, pri koito se polzva spetsialen rezhim na dvizhenie ot motornite prevozni sredstva, Izdadena ot Ministerstvoto na vatreshnite raboti, Obn. DV. br.94 ot 4 Oktomvri 2002g., izm. DV. br.77 ot 6 Oktomvri 2015g.
( [2] Наредба № i-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства, Издадена от Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.94 от 4 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 2015г. )

[3] V. Marianov, C. Re Velle , The queueing maximal availability location problem: A model for the siting of emergency vehicles,/ European Journal of Operational Research 93 (1996) 110-120.

[4] White J. and Case K. (1974), ”On covering problems and the central facility location problem”, Geographical Analysis 6, 281.

[5] Kanchala Sudtachat (2014), ”Strategies to improve the efficiency of emergency medical service (EMS) systems under more realistic conditions” All Dissertations. Paper1359. http://tigerprints.clemson.edu/all_disserta...

[6] Raida Abuizam, „The Potential Deployment Of Set Covering And Location-Assignment Model: The Case Of Locating Trauma Centers At The Midwest Region“, Journal of Business Case Studies – Fourth Quarter 2014 Volume 10, Number 4.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките