Научен доклад ID 1297 : 2016/4
ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В Р БЪЛГАРИЯ

Нина Гергова

Във времето на силна конкуренция между държавите, изграждането на ефективна система на образование е от изключително значение за постигането на устойчив икономически растежв Р България. Основната тежест за постигане на целта се пада на Висшите училища, предлагайки качествени образователни услуги, гаранция за реализацията на обучаемите. Българските висши училища са изправени пред сериозни предизвикателства, те трябва да се справят с демографския срив, пренасочване на интереса на българите към европейските университети, непрекъснато растящата конкуренция между висшите училища и с изискванията на Европейския съюз за уеднаквяване на политиките и практиките.

Целта на разработката е да се проучи образователният пазар в България и да се направи оценка на средата, в която работят българските университети.


висше образование висши училища обучаемиhigher education higher schools studentsНина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgarska stopanska kamara, Prouchvane na obrazovatelnata i profesionalno-kvalifikatsionna struktura na zaetite i rabotnata sila na natsionalno, sektorno i regionalno nivo, 2010 g., ISBN 978-954-9636-17-8
( [1] Българска стопанска камара, Проучване на образователната и професионално-квалификационна структура на заетите и работната сила на национално, секторно и регионално ниво, 2010 г., ISBN 978-954-9636-17-8 )

[2] Godishen doklad na rektora na VTU „Todor Kableshkov”, 2015 g., www.vtu.bg
( [2] Годишен доклад на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков”, 2015 г., www.vtu.bg )

[3] DanielaTodorova, ”Badeshte, bazirano varhu znanieto”,Nauchnometodichesko spisanie ”Profesionalno obrazovanie”, izd. ”AzBuki”, MON, Sofiya, kn. 5, 2012, ISSN 1314-555X, str. 411-412
( [3] ДаниелаТодорова, ”Бъдеще, базирано върху знанието”,Научнометодическо списание ”Професионално образование”, изд. ”АзБуки”, МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555X, стр. 411-412 )

[4] Svetovna banka, 2013 g. Ukrepvane na vissheto obrazovanie v Balgariya: vazmozhnosti za podobryavane modelite na upravlenie, osiguryavane na kachestvoto i finansirane na vissheto obrazovanie
( [4] Световна банка, 2013 г. Укрепване на висшето образование в България: възможности за подобряване моделите на управление, осигуряване на качеството и финансиране на висшето образование )

[5] Sistema ot pokazateli za otsenka, nablyudenie i otchitane na rezultatite ot nauchnoizsledovatelskata deynost v saotvetnite profesionalni napravleniya, razvivani vav VTU “Todor Kableshkov”, aktualizirana 2013g. ( http://www.vtu.bg/bg/documents/sistema_NIP....
( [5] Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от научноизследователската дейност в съответните професионални направления, развивани във ВТУ “Тодор Каблешков”, актуализирана 2013г. ( http://www.vtu.bg/bg/documents/sistema_NIP.... )

[6] Strategiya za razvitie na vissheto obrazovanie v Republika Balgariya za perioda 2014-2020 g., https://www.mon.bg/
( [6] Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., https://www.mon.bg/ )

[7] Savet za obrazovanie i nauka „Balgariya 2020 g.“: Natsionalni prioriteti v obrazovanieto i naukata Administratsiya na Prezidenta na Republika Balgariya
( [7] Съвет за образование и наука „България 2020 г.“: Национални приоритети в образованието и науката Администрация на Президента на Република България )

[8] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Kachestvo obucheniya i konkurentosposobnost Vysshego transportnogo uchilishta im. Todora Kableshkova na rynke obrazovatelnyh uslug (Kachestvo na obuchenieto i konkurentosposobnost na Visshe transportno uchilishte “Todor Kableshkov” na obrazovatelniya pazar), X Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 19-22 aprel 2015g., Domodedovo, pod pechat v Sbornik BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2015 UDK 338.24 (082), str. 16, 2015
( [8] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг (Качество на обучението и конкурентоспособност на Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” на образователния пазар), X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, под печат в Сборник БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015 )

[9] Kolev P., Todorova D., Gergova N., Electronic Forms Of Training – Opportunities And Prospects For Todo rKableshkov University Of Transport, (Elektronni formi na obuchenie – vazmozhnosti i perspektivi pred universiteta po transport „Todor Kableshkov”), Mezhdunarodna nauchna konferentsiya ”Menidzhmant 2012”, Belgrad, str. 343-369, 2012, ISBN 978-86-84909-73-4
( [9] Kolev P., Todorova D., Gergova N., Electronic Forms Of Training – Opportunities And Prospects For Todo rKableshkov University Of Transport, (Електронни форми на обучение – възможности и перспективи пред университета по транспорт „Тодор Каблешков”), Международна научна конференция ”Мениджмънт 2012”, Белград, стр. 343-369, 2012, ISBN 978-86-84909-73-4 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките