Научен доклад ID 1296 : 2016/4
ОБУЧЕНИЕТО, ПРОДЪЛЖАВАЩОТО РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дияна Гешкова Маринова

Доклада има за цел да изясни ролята, мястото и най-вече значението на обучението на персонала, също така продължаващото развитие и повишаването на квалификацията на специалистите в работната среда.

Обучението на персонала се разглежда като дейност за учене през целия живот и е ориентирано към надграждане и усъвършенстване на професионалната компетентност за по-добра професионална реализация. Анализират се начините за оценка на потребностите от продължаващата квалификация на персонала.


развитие и усъвършенстване на човешкия фактор цели на обучението повишаване на квалификацията на фирмено ниво учене през целия живот.development and improvement of human factors training objectives training at company level lifelong learning.Дияна Гешкова Маринова

BIBLIOGRAPHY

[1] Gyurova, V., Andragogiya. Izkustvoto da obuchavame vazrastnite. S., 1998.
( [1] Гюрова, В., Андрагогия. Изкуството да обучаваме възрастните. С., 1998. )

[2] Merdzhanova, Ya., Gospodinov, B., Tsvetanska, S., Institutsii i subekti na pazara na truda. S., 2004.
( [2] Мерджанова, Я., Господинов, Б., Цветанска, С., Институции и субекти на пазара на труда. С., 2004. )

[3] Atanasova, M., Podbor i obuyuenie na persol. S., 1997.
( [3] Атанасова, М., Подбор и обуюение на персол. С., 1997. )

[4] Vladimirova, K., Upravlenie na choveshkite resursi. S., 1999.
( [4] Владимирова, К., Управление на човешките ресурси. С., 1999. )

[5] Strategii za upravlenie na choveshkite resursi, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf,
( [5] Стратегии за управление на човешките ресурси, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf, )

[6] OP „Razvitie na choveshkite resursi” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg, (“Razvitie na choveshkite resursi”)
( [6] ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg, (“Razvitie na choveshkite resursi”) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките