Научен доклад ID 1285 : 2016/2
ОСНОВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕТО НА CAD-CAE АНАЛИЗА НА СИСТЕМАТА „ДИСК – ЛОПАТКА“ ПРИ ГАЗОТУРБИННИТЕ ДВИГАТЕЛИ

Детелин Василев1 Емил Янков2 Мартин Иванов3 Николай Тончев1

Съобщението е свързано с двата основни подхода на проектирането /CAD-CAE анализите/, осигуряващи повишаване прага на служебните характеристики на елементи от авиационната техника, както и нейната икономичност. САЕ - изследванията се отнасят до моделиране на термо- и газодинамичните процеси, якостно-деформационното състояние на основни елементи от газотурбиния двигател - ГТД и тяхното взаимодействие, като итеративен процес при използването и прилагането на нови материали и технологии. Разработените модели са за оценка на изследваните величини от работата на ГТД, приложими при различни условия на експлоатация, с възможност за проиграване на избрани решения с изменение на входните параметри от потребителя. Обединяването на подобни методики, основани на ресурсното проектиране могат да изградят концепция за проектиране, обезпечаващо пълен ресурс при експлоатацията на изделията и високо ниво на тяхната безотказност. Докладът е методически и разглежда свойствата на обекта, чрез използване на съвременните информационни технологии и акцентът му обвързва процесът на избор на материал с конкретните индекси, наложени от схемата на натоварване.


проектиране CAD-CAE анализи газотурбинен двигателтурбина лопаткаdesign CAD-CAE analyzes gas turbine engine turbine bladeДетелин Василев Емил Янков Мартин Иванов Николай Тончев

BIBLIOGRAPHY

[1] Demin F.I., N. D. Propichev, I.L. Shintrev, Tehnologiya izgotovleniya osnovnyh detaley gazoturbinnyh dvigateley: Ucheb. posobie. - M.: Mashinostroenie. 2002.
( [1] Демин Ф.И., Н. Д. Пропичев, И.Л. Шинтрев, Технология изготовления основных деталей газотурбинных двигателей: Учеб. пособие. - М.: Машиностроение. 2002. )

[2] Mutafchiev M. Kvazistatsionarny model protsessa, protekayushtiy v gazoturbinnyh dvigatelyah - International Scientiffic & Practical Confeference -World Science ,,Scietific Issues of the Modernity (April 27-28, 2016, Dubai,UAE )” Journal.
( [2] Mutafchiev M. Квазистационарны модель процесса, протекающий в газотурбинных двигателях - International Scientiffic & Practical Confeference -World Science ,,Scietific Issues of the Modernity (April 27-28, 2016, Dubai,UAE )” Journal. )

[3] Boguslaev A. V., Al. A. Oleynik., An. A. Oleynik., D. V. Pavlenko., S. A. Subbotin. Progressivnyye tehnologii, modelirovaniya, optimizatsii i intellektualnoy avtomatizatsii, etapov zhiznennogo tsikla aviatsionnyh dvigateley, Monografiya, Zaporozhie, 2009.
( [3] Богуслаев А. В., Ал. А. Олейник., Ан. А. Олейник., Д. В. Павленко., С. А. Субботин. Прогрессивные технологии, моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации, этапов жизненного цикла авиационных двигателей, Монография, Запорожие, 2009. )

[4] Materials selection for aerospace systems. NASA/TM—2012-217411.

[5] Anderson, T.L., (2005), Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications, CRC Press, Taylor & Francis.

[6] Ashby, M. F. (1992), Materials Selection in Mechanical Design, Pergamon Press, Oxford, U.K.

[7] Ashby, M. F. (1998), “Checks and estimates for material properties”, Proc Roy Soc A454: pp. 1301– 1321.

[8] Ashby, M. F. (2011), Materials selection in mechanical design, Fourth Edition. Oxford, Butterworth-Heinemann.

[9] Ashby, M. F., Cebon, D., Bream, C., Cesaretto, C., and Ball, N. (2010), “The CES Hybrids Synthesizer – A White Paper”, Granta Design Limited.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките