Научен доклад ID 1284 : 2016/2
КОДИРАНЕ И ДЕКОДИРАНЕ С КОД НА РИЙД-СОЛОМОН (15,11), БАЗИРАН НА ПОЛЕТО НА ГАЛОА GF(24), ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ДВУСИМВОЛНА ГРЕШКА

Адриана Бороджиева

В публикацията се описват процесите на кодиране и декодиране с код на Рийд-Соломон (15,11), базиран на полето на Галоа GF(24), породено от неразложимия примитивен полином f(x) = x4 + x + 1. Даден е пример за построяване на генераторен полином на кода на Рийд-Соломон, чрез който ще се откриват и коригират грешки, възникнали в два символа на кодовата дума, като тези символи може да са поредни, т.е. в поредица от 8 последователни бита. Илюстриран е процесът на кодиране на 44-битова информационна дума. След въвеждане на грешки в два символа се илюстрират и процесите на откриване и коригиране на грешките, както и декодирането. Материалът намира приложение в учебния процес по дисциплината „Кодиране в телекомуникационните системи”, включена като избираема в учебния план на специалност „Телекомуникационни системи” за образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.

open/download as PDF
Кодиране декодиране кодове на Рийд-Соломон откриване и коригиране на грешки.Encoding decoding Reed-Solomon codes error detection and correction.Адриана Бороджиева

BIBLIOGRAPHY

[1] Bleyhut, R., Teoriya i praktika kodov, kontroliruyushtih oshibki. Perevod s angl. I.I. Grushko i V.M. Blinovskogo, Moskva, Mir, 1986.
( [1] Блейхут, Р., Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. Перевод с англ. И.И. Грушко и В.М. Блиновского, Москва, Мир, 1986. )

[2] Pencheva, E. GSM komunikatsii, Sofiya, Novi znaniya, 2000.
( [2] Пенчева, Е. GSM комуникации, София, Нови знания, 2000. )

[3] Popov, M.K. Kletachni radiotelefonni sistemi. Sofiya, Sveti Georgi Pobedonosets, 1998.
( [3] Попов, М.К. Клетъчни радиотелефонни системи. София, Свети Георги Победоносец, 1998. )

[4] Sklar, B. Digital Communications. Fundamental and Applications (Second Edition). Prentice Hall PTR, 2002.

[5] ecet.ecs.uni-ruse.bg/else – fakultet EEA, spetsialnost TKS, distsiplina KTKS.
( [5] ecet.ecs.uni-ruse.bg/else – факултет ЕЕА, специалност ТКС, дисциплина КТКС. )

[6] Borodzhieva, A. Kodirane i dekodirane s kod na Riyd-Solomon (7,3), baziran na poleto na Galoa GF(23), pri vavezhdane na dvusimvolna greshka. Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, Tom 13, Broy 1/2015, str. XI-1 – XI-12, ISSN: 1312-3823 (print), 2367-6620 (online).
( [6] Бороджиева, А. Кодиране и декодиране с код на Рийд-Соломон (7,3), базиран на полето на Галоа GF(23), при въвеждане на двусимволна грешка. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, Том 13, Брой 1/2015, стр. XI-1 – XI-12, ISSN: 1312-3823 (print), 2367-6620 (online). )

[7] Clarke, C.K.P. Reed-Solomon error correction. BBC R&D White Paper WHP 031, July, 2002, (link)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките