Научен доклад ID 1284 : 2016/2
КОДИРАНЕ И ДЕКОДИРАНЕ С КОД НА РИЙД-СОЛОМОН (15,11), БАЗИРАН НА ПОЛЕТО НА ГАЛОА GF(24), ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ДВУСИМВОЛНА ГРЕШКА

Адриана Бороджиева

В публикацията се описват процесите на кодиране и декодиране с код на Рийд-Соломон (15,11), базиран на полето на Галоа GF(24), породено от неразложимия примитивен полином f(x) = x4 + x + 1. Даден е пример за построяване на генераторен полином на кода на Рийд-Соломон, чрез който ще се откриват и коригират грешки, възникнали в два символа на кодовата дума, като тези символи може да са поредни, т.е. в поредица от 8 последователни бита. Илюстриран е процесът на кодиране на 44-битова информационна дума. След въвеждане на грешки в два символа се илюстрират и процесите на откриване и коригиране на грешките, както и декодирането. Материалът намира приложение в учебния процес по дисциплината „Кодиране в телекомуникационните системи”, включена като избираема в учебния план на специалност „Телекомуникационни системи” за образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.


Кодиране декодиране кодове на Рийд-Соломон откриване и коригиране на грешки.Encoding decoding Reed-Solomon codes error detection and correction.Адриана Бороджиева

BIBLIOGRAPHY

[1] Bleyhut, R., Teoriya i praktika kodov, kontroliruyushtih oshibki. Perevod s angl. I.I. Grushko i V.M. Blinovskogo, Moskva, Mir, 1986.
( [1] Блейхут, Р., Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. Перевод с англ. И.И. Грушко и В.М. Блиновского, Москва, Мир, 1986. )

[2] Pencheva, E. GSM komunikatsii, Sofiya, Novi znaniya, 2000.
( [2] Пенчева, Е. GSM комуникации, София, Нови знания, 2000. )

[3] Popov, M.K. Kletachni radiotelefonni sistemi. Sofiya, Sveti Georgi Pobedonosets, 1998.
( [3] Попов, М.К. Клетъчни радиотелефонни системи. София, Свети Георги Победоносец, 1998. )

[4] Sklar, B. Digital Communications. Fundamental and Applications (Second Edition). Prentice Hall PTR, 2002.

[5] ecet.ecs.uni-ruse.bg/else – fakultet EEA, spetsialnost TKS, distsiplina KTKS.
( [5] ecet.ecs.uni-ruse.bg/else – факултет ЕЕА, специалност ТКС, дисциплина КТКС. )

[6] Borodzhieva, A. Kodirane i dekodirane s kod na Riyd-Solomon (7,3), baziran na poleto na Galoa GF(23), pri vavezhdane na dvusimvolna greshka. Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, Tom 13, Broy 1/2015, str. XI-1 – XI-12, ISSN: 1312-3823 (print), 2367-6620 (online).
( [6] Бороджиева, А. Кодиране и декодиране с код на Рийд-Соломон (7,3), базиран на полето на Галоа GF(23), при въвеждане на двусимволна грешка. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, Том 13, Брой 1/2015, стр. XI-1 – XI-12, ISSN: 1312-3823 (print), 2367-6620 (online). )

[7] Clarke, C.K.P. Reed-Solomon error correction. BBC R&D White Paper WHP 031, July, 2002, http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/whp/whp-...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките