Научен доклад ID 1279 : 2016/1
СОФТУЕР ЗА КРИТИЧНИ ПО БЕЗОПАСНОСТ СИСТЕМИ – ПОНЯТИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Мария Христова

Предмет на проучване е софтуерът, критичен за безопасността в различни приложения. Приведени са примери за компютърно базирани системи за управление в реално време от въздушния и железопътния транспорт, космоса, медицината, атомната енергетика и др., в които безопасността на човека зависи от правилното функциониране на системата.

Целта на статията е да се структурира известната информация, свързана с понятийния апарат, използван в критични по безопасност системи и да се направи класификация на системите съобразно характера на управлявания технологичен процес. Представени са видовете откази в зависимост от техните последствия и изискванията към софтуера, произтичащи от стандартите за безопасност на системите.


критични по безопасност системи критичен по безопасност софтуер грешки в софтуера отказоустойчивост надеждност надеждност на софтуераsafety critical systems safety critical software errors in software fault tolerance reliability reliability sofМария Христова

BIBLIOGRAPHY

[1] Sommerville I., Safety Engineering, pp. 1-36, 2013

[2] Lyu M. R., Handbook of Software Reliability Engineering, McGraw-Hill, 1996

[3] Caia H., Ch. Zhanga, W. Wub, T. Hoa, Z. Zhangb, Modelling High Integrity Transport Systems by Formal Methods, International Conference on Traffic & Transportation Studies (ICTTS’2014) 729 - 737, 2014

[4] Bérard B. et al., Systems and Software Verification - Model-Checking Techniques and Tools, Springer Verlag, 2001

[5] Shooman M. L., Reliability of Computer Systems and Networks: Fault Tolerance, Analysis, and Design, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley Sons, inc., ISBN: 978-0-471-29342-2, 2002

[6] Jezequel J.M., B. Meyer, Put it in the Contract: The Lessons of Ariane, Computer, Vol. 30, No. 2, 1997, pp.129-130

[7] Adzhiev V., Mify o bezopasnom PO: uroki znamenityh katastrof, Otkrytyye sistemy, 06, 1998
( [7] Аджиев В., Мифы о безопасном ПО: уроки знаменитых катастроф, Открытые системы, 06, 1998 )

[8] Butler, R.W., G.B. Finelli, The Infeasibility of Quantifying the Reliability of Life-Critical Real-Time Software, IEEE Transactions on Software Engineering, 19(1), pp. 3-12, 2001

[9] Knight J. C., Safety critical systems: challenges and directions, Proceedings ICSE "02, pp 547-550, ACM, NY, USA ©2002

[10] Norris, A. C. (2002). Essentials of Telemedicine and Telecare. West Sussex, England, New York: John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-471-53151-0.

[11] Hristov H., V. Trifonov, Nadezhdnost i sigurnost na telekomunikatsiite, Izdatelstvo Novi znaniya, 2007
( [11] Христов Х., В. Трифонов, Надеждност и сигурност на телекомуникациите, Издателство Нови знания, 2007 )

[12] M. Franeková, P. Lüley, ModelLing of failure effects within safety- related communications with safety code for railway applications. Journal Mechanic, Transport, Communication, ISSN 1312-3823, art. ID 1213, VII 27 –VII 34, 2015

[13] Hristov H., W. Bo, Safety Critical Computer Systems: failure independence and software diversity effects on reliability of dual channel structures, Information Technologies and Control, № 2, pp. 9-18, 2014

[14] Hristov Hr., M. Hristova, N. Georgiev, Analitichen podhod i model za analiz i otsenka na bezopasnostta na chovekomashinni sistemi za upravlenie na eksploatatsionniya protses v transporta, Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, statiya 0480, BG–3.17 –BG-3.28, br. 2, 2010 g. 15] Ahmed F., Analysis of ments and communication in safety-critical software systems. https://cs.uwaterloo.ca/~dberry/ATRE/Slides...
( [14] Христов Хр., М. Христова, Н. Георгиев, Аналитичен подход и модел за анализ и оценка на безопасността на човекомашинни системи за управление на експлоатационния процес в транспорта, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, статия 0480, BG–3.17 –BG-3.28, бр. 2, 2010 г. 15] Аhmed F., Analysis of ments and communication in safety-critical software systems. https://cs.uwaterloo.ca/~dberry/ATRE/Slides... )

[16] Elakeili, S. M., Fail-Safe Test Generation of Safety Critical Systems Electronic Theses and Dissertations,Paper 180, 2015

[17] Popov G., Ianchev G., Krasteva A., Temedicine - possibilities and development in Bulgaria, International Scientific Conference “CompSystTech 2004”, Sofia, dec., 2004, pp.245-247

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките