Научен доклад ID 1264 : 2015/3
УПРАВЛЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТРУДА В ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дияна Гешкова Маринова

Транспортът е свързващото звено между производството и потреблението на материалните блага, които се произвеждат или добиват в световната и национална икономика. Без него не би било възможно осъществяването на каквато и да било икономическа или социална дейност в национален или световен мащаб. Транспортът като отрасъл е фактор, от който зависи състоянието и развитието на всички други отрасли.

Повечето фирми в България през последните години са изправени пред множество проблеми, трудности и предизвикателства. Засилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство от едната страна, а от друга самото развитие на фирмата, нейните стратегиии перспективи.

Сега успехът, доброто управление и усъвършенстването на всяка фирма се решава преди всичко от това,тя доколко е успяла да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.

Целта на моя доклад е да проследи особеностите на управлението на транспортната дейност и даде насоки за усъвършенстването на качеството на труд в транспортна организация.

open/download as PDF
транспорт усъвършенстване управлениенасоки принципи задачи и труд.transportation processing management guidelines principles tasks andlabor.Дияна Гешкова Маринова

BIBLIOGRAPHY

[1] Evgeni Vasilev „Upravlenie na personala v transporta”- Sofiya 2008 g.,
( [1] Евгени Василев „Управление на персонала в транспорта”- София 2008 г., )

[2] Strategii za upravlenie na choveshkite resursi, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf,
( [2] Стратегии за управление на човешките ресурси, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf, )

[3] OP „Razvitie na choveshkite resursi” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg,
( [3] ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg, )

[4] Strategii za razvitie na natsionalnata transportna sistema na R Balgariya,(link)
( [4] Стратегии за развитие на националната транспортна система на Р България,(link) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките