Научен доклад ID 1262 : 2015/3
ПРИНЦИПИ И ОБОБЩЕН КРИТЕРИЙ ЗА ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНА ПЛАТФОРМА ЗА РАДИОМОНИТОРИНГ И ДИСТАНЦИОНЕН КОН

Спиридонава Христина, Филип Илиев, Антонио Андонов

В предложената статия са изложени и обосновани принципи и подходи за определяне на технико- икономическата ефективност на информационно – комуникационни системи, основани на съпоставянето на количеството на приеманата в зададени условия информация с разходите, необходими за създаването и експлоатацията на такива Настоящата статия съдържа резултати от работата на авторския коллектив по НИП № 1614/22.04.2014г «Разработване на мобилна платформа за радиомониторинг и дистанционен контрол на технически съоръжения в областта на транспорта и съобщенията.”


информационна система оптимизация технико-икономически анализinformation System optimization techno - economic analysisСпиридонава Христина Филип Илиев Антонио Андонов

BIBLIOGRAPHY

[1] Yurlov F. F. Tehniko – ekonomicheskaya efektivnost slozhnh radioelektronnh sistem. M. Kvant, 2008 g.
( [1] Юрлов Ф. Ф. Технико – экономическая ефективность сложньх радиоэлектронньх систем. М. Квант, 2008 г. )

[2] Andonov A. Radiokomunikatsionni sistemi sas spetsialno prednaznachenie, VTU „T. Kableshkov”, monografiya 300 str. ISBN 9789541201671,2009 g.
( [2] Андонов А. Радиокомуникационни системи със специално предназначение, ВТУ „Т. Каблешков”, монография 300 стр. ISBN 9789541201671,2009 г. )

[3] Cherneva G. Variatsionen metod za optimizirane na strukturata na predavanite signali. Couferenceq Advaced Asspects of Teoretical Electrical Enginneering, Sozopol, 2007 str.126-130.
( [3] Чернева Г. Вариационен метод за оптимизиране на структурата на предаваните сигнали. Couferenceq Advaced Asspects of Teoretical Electrical Enginneering, Sozopol, 2007 стр.126-130. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките