Научен доклад ID 1260 : 2015/3
ФУНКЦИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Евгений Стефанов Хубенов

В статията се анализират комуникационно-информационните системи като отворени комплексни разпределени йерархични системи, интерактивно взаимодействащи с информационното пространство и като обект на адаптация, развитие и самоорганизи-раност. Дефинирано е понятието функционална устойчивост на комуникационно-информационна система като способността да съхранява или възстановява (пълно или частично) възможността за изпълнение на функциите, които са и възложени, в условията на деструктивни фактори. Обосновани са критерии за качество на обработка на потоците информационни обекти. Описани са стратегиите за адаптация, с цел осигуряване на функционална устойчивост и задачите, които се решават в периодите на функционална пренастройка. Показан е модел във вид на система за масово обслужване. Дефинирани са елементи на повтарящи се структури с техните свойства и взаимодействие с мрежи на Петри.


комуникационно-информационни системи функционална устойчивост моделиране мрежи на Петриcommunications and information systems operational sustainability modeling Petri netsЕвгений Стефанов Хубенов

BIBLIOGRAPHY

[1] Thilo Gross, Hiroki Sayama (Editors), Adaptive Networks Theory, Models and Applications, pringer, 2009

[2] Miguel A. Labrador • Pedro M. Wightman, Topology Control in Wireless Sensor Networks, Springer, 2009

[3] Dodonov A. G., D.V. Lande. Zhivuchest informatsionnyh sistem, K.: Nauk. dumka, 2011
( [3] Додонов А. Г., Д.В. Ландэ. Живучесть информационных систем, К.: Наук. думка, 2011 )

[4] Romanov A.I. Osnovy teorii telekommunikatsionnyh setey, Kiev, 2002
( [4] Романов А.И. Основы теории телекоммуникационных сетей, Киев, 2002 )

[5] Fleyshman B.S., Elementi teorii potentsialnoy effektivnosti slozhnih sistem, M. Sovetskoe radio, 1971
( [5] Флейшман Б.С., Элементи теории потенциальной эффективности сложних систем, М. Советское радио, 1971 )

[6] Korolev A.N., A.A. Tarasov, O funktsionalnoy ustoychivosti navigatsionno-informatsionnyh sistem, Nauchnyy zhurnal Seriya “Informatika. Zashtita informatsii. Matematika”, Moskva ,2012, RGGU
( [6] Королев А.Н., А.А. Тарасов, О функциональной устойчивости навигационно-информационных систем, Научный журнал Серия “Информатика. Защита информации. Математика”, Москва ,2012, РГГУ )

[7] Tsankov B., V.Trichkov, S. Ovcharov, Razpredeleni izchislitelni sistemi, Sofiya, DI “Tehnika”, 1976
( [7] Цанков Б., В.Тричков, С. Овчаров, Разпределени изчислителни системи, София, ДИ “Техника”, 1976 )

[8] Kurt Jensen, Lars M. Kristensen Coloured Petri Nets Modelling and Validation of Concurrent Systems, Springer 2009

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките