Научен доклад ID 1259 : 2015/3
ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА INFILL БАЛИЗИТЕ В СИСТЕМАТА ETCS НИВО 1 В УСЛОВИЯТА НА БДЖ

Ташко Николов, Георги Ганчев

За автоматично регулиране движението на влаковете и по- голяма безопасност в железопътния транспорт, последните години в Европа и българските железници се използва система ETCS (Европейска система за контрол на влаковете) ниво 1 с т.н.infill бализи. Разстоянието от infill бализата до съответния главен сигнал е спорно и зависи от много параметри и е различно за различните ж. п. администрации. За да бъде определено най- целесъобразното място на разположение на infill бализата при условията на БДЖ, е разработен програмен продукт за автоматично изчисляване на местоположението на infill бализата на базата на разнообразни входни данни. Изчисляват се и многообразни помощни данни, които са полезни за проектирането на участъка, където ще бъде разположена infill бализата. Продуктът е снабден с графичен интерфейс, който улеснява работата с него и визуализацията на данните. Предмет на настоящата статия е описание на цитирания по-горе графичен интерфейс и резултатите от работата с него.


ETCS infill бализа главен сигнал графичен интерфейсETCS infill balise main signal graphical user interfaceТашко Николов Георги Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolov T.A., Ganchev G.I., Software model for optimization of infill balise location in ECTS, level 1 in rail transport , Sofia, ICEST June 2015

[2] Nikolov T.A., Ganchev G.I., Positioning the infill balise before entry signals – benefit or ineffective cost?, EURO-ZEL 2015, June 2015, Žilina, SK

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките