Научен доклад ID 1255 : 2015/3
МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОПЕРАТОРИ В СЛОЖНИ ЕРГАТИЧНИ СИСТЕМИ

Зоя Хубенова, Владимир Гергов,

В статията се разглеждат въпроси, свързани с качеството на подготовка на операторите в сложни ергатични системи и възможностите на компютърните тренажорни системи за обучение и контрол на професионалните им качества. Дейността на човека, като елемент на такива системи, е специфичен вид труд при необичайни и сложни условия, изискващи от него да владее определена система от знания, навици и умения, висока активност, готовност да реагира на внезапно възникнали неопределени ситуации, способност да поема големи информационни натоварвания и отговорности. Той изпълнява разнообразни функции – управление, наблюдение, комуникация, ремонт, ергадичен резерв и пр., които изискват от него висока творческа активност, целенасоченост и ефективност. Предлага се използването на когнитивните образователни технологии като подход при формиране система за контрол и оценки на дейността на обучаемия в рамките на тренажорно-обучаващия комплекс.


оператор обучение структура тренажорни технологииoperator training structure flight simulator technologyЗоя Хубенова Владимир Гергов

BIBLIOGRAPHY

[1] Shukshunov V.E., Tsibliev V.V., Pototskiy S.I., Trenazhernyye kompleksy i trenazhery. Tehnologii razrabotki i opyt ekspluatatsii. M., 2005.
( [1] Шукшунов В.Е., Циблиев В.В., Потоцкий С.И., Тренажерные комплексы и тренажеры. Технологии разработки и опыт эксплуатации. М., 2005. )

[2] Transfer of Training from Simulations in Civilian and Military Workforces: Perspectives from the Current Body of Literature, Shenan Hahn, ADL Research and Evaluation Team.

[3] Cacciabue, P.C. (2004). Guide to applying human factors methods: Human error and accident management in safety critical systems. London: Springer-Verlag London Ltd, 2004.

[4] Getsov P., W. Popov, Z. Hubenova, G. Sotirov, K. Metodiev, S. Tanev, L. Aleksiev, Use of Technology Virtual Reality for the Study of Human Operator in Extreme Conditions, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies RAST`2011, р. 820-824

[5] Andonov A., Z. Hubenova, V. Gergov, Analysis of Human Factors in Automated Control Systems, Journal of Technical University-Sofia – Plovdiv Branch FUNDAMENTAL SCIENCES and APPLICATIONS, Volume 19, Book 2, p. 49-55,

[6] Bradford S. Bell, Adam M. Kanar, Steve W. J. Kozlowski, Current Issues and Future Directions inSimulation-Based raining, Human Resources Management Commons, 2008

[7] B.Study, M.D. Woodman B.A., Cognitive Training Transfer Using A Personal Computer-Based Game: A Close Quarters. University of California at Los Angeles, Spring Term , 2006

[8] Hawkins, F., & Orlady, H., Human factors in flight. England: Avebury Technical, 1993.

[9] Hubenova Z., Formation of Base Mental Models of Operator’s Activity Within Complex Ergatic Systems, SES 2011, Seventh Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY, 2011, p.153-158.

[10] Getzov P., Z. Hubenova, D. Yordanov, Modeling of the Human – Operator in a Complex System Functioning Under Extreme Conditions, Journal AEROSPACE RESEARCH IN BULGARIA, Bulgarian Academy of Sciences, Volume 26, Sofia, 2013

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките