Научный доклад ID 1252 : 2015/3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕКСПЛОАТИРАНИЯ В ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОБУС

Любомир Секулов, Тодор Лалев, Георги Павлов, Явор Исаев, Мартина Томчева

Развитието на електрическия транспорт през последните години е изключително динамично. В съвременните електрически транспортни средства (ЕТС) се обръща внимание, както на комфорта и надеждността, така и на енергийната ефективност. Тя се определя от различни фактори, които трябва да бъдат използвани комплексно.

През 2014г. фирма „Столичен електротранспорт” ЕАД въведе в експлоатация първия в Европа автономен електробус (АЕБ), захранван от суперкондензатори (СК), с променливотоково тягово електрозадвижване. Това наложи изграждането на зарядни станции (засега две на брой) в град София, захранвани от тяговата мрежа.

В доклада са представени основните резултати от направено изследване за енергийна ефективност на експлоатирания в град София АЕБ. Измерванията са проведени в крайните зарядни станции (ЗС) с прецизна микропроцесорна измервателна техника. Направен е сравнителен анализ на основните енергийни показатели с аналогични по тип и задвижване неавтономни ЕТС. На базата на това са формулирани конкретни изводи и препоръки.


електрически транспортни средства електробус градски електрически транспорт енергийна ефективностelectric vehicles elektrobus urban electric transport еnergy еfficiency Любомир Секулов Тодор Лалев Георги Павлов Явор Исаев Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgaranov A. Elektricheski transport. Sofiya, 2009 g.
( [1] Българанов А. Електрически транспорт. София, 2009 г. )

[2] Balgaranov L., Pavlov G., I. Milenov, Ch. Dzhambazki. Elektrozadvizhvane, Sofiya, 2009 g.
( [2] Българанов Л., Павлов Г., И. Миленов, Ч. Джамбазки. Електрозадвижване, София, 2009 г. )

[3] Georgi Dimitrov, Todor Lalev. Eksperimentalno izsledvane na razhoda na elektroenergiya ot metrovlakovete na Stolichniya metropoliten v realni eksploatatsionni usloviya, Nauchno spisanie "Mehanika, transport, komunikatsii", br. 3/2009 g., VTU "Todor Kableshkov", Sofiya, 2009 g
( [3] Георги Димитров, Тодор Лалев. Експериментално изследване на разхода на електроенергия от метровлаковете на Столичния метрополитен в реални експлоатационни условия, Научно списание "Механика, транспорт, комуникации", бр. 3/2009 г., ВТУ "Тодор Каблешков", София, 2009 г )

[4] Tehnicheska dokumentatsiya na elektrobus Chariot motors.
( [4] Техническа документация на електробус Chariot motors. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie