Научен доклад ID 1248 : 2015/3
UV ИЗЛЪЧВАТЕЛ ЗА ОБЩА УПОТРЕБА И В ТРАНСПОРТА

Петър П. Брънзалов

В представената работа е предложена и изследвана схема на UV излъчвател с опростено устройство и ниска себестойност, който може да послужи като основа за създаването на опростен излъчвател за обща употреба в бита, промишлеността, селското стопанство, а също така и за нуждите на транспортната хигиенизация(автомобилна, железопътна, корабна, самолетна и други). В работата са разгледани най-важните аспекти на приложението на UV излъчвателите,като йонизация, генерация на озон, дезинфекция на въздуха, дезинфекция на води (минерални, питейни, отпадни), помещения, транспортни средства и други. Изброени са най-важните съвременни технологични приложения на UV излъчвателите. Изследваниса някои от параметрите на предложения UV излъчвател, в различни негови режими на работа. Характерни особености на разработения UV излъчвател са ниската себестойност и пределно опростената електрическа схема,която не използва индуктивен дросел за ограничаване на токапрез разрядния елемент. В работата е изказана тезата, че само UV излъчватели с ниска себестойност и опростена конструкция, могат да намерятпо-широко приложениеза обеззаразяване, дезинфекция, обезмирисяване и други, в транспорта, селското стопанство, домакинствата, хладилната техника и т.н.

open/download as PDF
UV излъчвател UV дезинфекцияUV emitter UV disinfectionПетър П. Брънзалов

BIBLIOGRAPHY

[1]. Ultraviolet, (link)

[2]. Heraeus, Ultraviolet Lamps for Disinfection and Oxidation, www.heraeus-noblelight.com/disinfection.

[3]. Zhu H., Blackborow P., Operation of Laser-Driven Light Sourse below 300 nm: Ozone Mitigation, Energetiq Technology Inc., www.energetiq.com.

[4]. 5-InkohaerenteLichtquellen-Niederdruckentladungslampen_english_ (1).pdf,(link)

[5]. Non-ionizing radiation, (link)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките