Научен доклад ID 1245 : 2015/3
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 44-45

Иван Петров, Владимир Янакиев, Борислав Цветанов

В електрически локомотиви серия 44-45 е монтирана противопожарна сигнализация. Тя представлява система от термични предпазители и термостати. Те са монтирани в силовите електрически вериги на локомотива, като тягови двигатели, токоизправители, изглаждащи реактори и др. В сигнализацията участвуват блинкерни релета, термични предпазители, помощно реле, сигнални лампи „Пожар”. С повишаване на температурата (над 80 о С) се задейства термостатът, който прекъсва веригата на реле 528 и с включващия се контакт захранва блинкерното реле. С първата верига се задейства сигнална лампа „пожар”, а с втория контакт индицира в кой елемент има повишена температура. Акумулаторните батерии са монтирани в затворени метални шкафовете с естествена вентилация. Те не са осигурени с пожароизвестителна сигнализация в случай, че се появи пожар.През последните години вследствие на износвания на изолацията на проводниците в акумулаторните шкафове възникнаха пожари. Това наложи създаване на пожариизвестителна система, която да контролира наличието на пожар в акумулаторните шкафове на локомотива.


транспорт локомотиви енергетика електроснабдяванеtransport locomotives energy electricity and others.Иван Петров Владимир Янакиев Борислав Цветанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba № Iz-2377 ot 15.09.2011 g. za pravilata i normite za pozharna bezopasnost pri eksploatatsiya na obektite, Obn. - DV, br. 81 ot 18.10.2011 g., izm. i dop., br. 30 ot 26.03.2013 g.
( [1] Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Обн. - ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г., изм. и доп., бр. 30 от 26.03.2013 г. )

[2] EN 45545-1:2013, Railway applications. Fire protection on railway vehicles. General

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките