Научный доклад ID 1242 : 2015/3
ЦИФРОВО ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛИТЕЛНАТА СИЛА И РЕКУПЕРАТИВНИЯ ТОК В СРЪБСКИТЕ ТЯГОВИ ПОДСТАНЦИИ

Gavrilovic S. Branislav, Bundalo Zoran, Vukadinovic Vojislav, Popovic Zdenka

Настоящият доклад представя опит за създаване на устройство, с помощта на което да се извършва анализ в реално време на теглителната сила и рекуперативния ток в железниците. Устройството е конструирано като микропроцесорна единица и дава възможност за пълен анализ на мощността на полупроводниците. Изследването на рекуперативния ток е съобразено с изискванията на международния стандарт EN 50160. Представеното устройство може да се използва при измерване на теглителната сила и рекуперативния ток в железниците. В разработката устройството е представено като съвременен метод за измерване на теглителната сила и рекуперативния ток в тяговите подстанции на Сръбските железници.


микропроцесор изчислителни методи пробно изследванеmicroprocessor computational methods experimental verificationGavrilovic S. Branislav Bundalo Zoran Vukadinovic Vojislav Popovic Zdenka

BIBLIOGRAPHY

[1] Davídek D., Laipert M, Vlček M., “Analog and digital filters”, Nakladatelství ČVUT, 2006.

[2] Mohan N., Undeland T., Robbins W., “Power Electronics: Converters, Applications and Design”. John Wiley & Sons, 1995.

[3] K. M. Mougdalya, “Digital Control”. John Wiley & Sons Ltd., London, 2007.

[4] Oppenheim A., Schafer R., Buck J, “Discrete – Time Signal Processing". Prentice Hall, 1999.

[5] Petrovas P, Lisauskas S., Rinkeviciene R, “Digital Automatic Control System with PID Controller”, Electronics and Electrical Engineering, no 5. , 2009, pp. 13–16.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie