Научен доклад ID 1241 : 2015/3
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НАПРОБЛЕМА С ПОЛИМЕРНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Миглена Славова, Галина Замфирова

Успоредно с нарастване на производството на полимерни изделия за масова употреба с цел олекотяване, нечупливост, хигиеничност, стерилност и т.н. нараства лавинообразно и количеството на полимерните отпадъци. В днешно време се произвеждат над 250 милиона тона пластмаса годишно. Въпросите за тяхното депониране, унищожаване, рециклиране, създаване на биоразградими материали, както и някои съвременни разработки на тази тематика са обект на настоящата разработка. Разгледани са както класическите методи с техните положителни и негативни страни от гледна точка на баланса между икономическите интереси и вторичното замърсяване, така и някои все още малко познати подходи за справяне с този проблем. Показан е относителния дял, който заемат по отношение на всички мероприятия по минимизиране на вредните последствия от полимерните отпадъци.

Освобождаването от тях не свършва с извозването им от колите за смет, а борбата с тях тепърва започва чрез промяна на нашето мислене и съзнание, което трябва да се развива успоредно с развитието на прогреса.


отпадъци полимери рециклиранеplasticwaste polymers recyclingМиглена Славова Галина Замфирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Grause G., Buekens A., Sakata Y., Okuwaki A., Yoshioka T.: “Feedstock recycling of waste polymeric material”, J Mater Cycles Waste Manag 13(2011)265

[2] Ha M. Y., Jeon C. H., Choi D. S., Choi H.: “A Numerical Study on the Triboelectrostatic Separation of PVC Materials from Mixed Plastics for Waste Plastic Recycling”, KSME International Journal, Vol.17-10(2003)1485

[3] Abbas-Abadi M. S., Haghighi M. N., Yeganeh H.: “Evaluation of pyrolysis product of virgin high density polyethylene degradation using different process parameters in a stirred reactor”,Fuel Processing Technology, Vol. 109(2013)90

[4] ColwillJ. A. , Rahimifard S.: “Impact of the use of renewable materials on ecoefficiency of manufacturing processes”, Plastics, Rubber and Composites, Vol. 42-3(2013)129

[5] Kasirajan S.,Ngouajio M.: “Polyethylene and biodegradable mulches for agricultural applications: a review”, Agron. Sustain. Dev. (2012) 32:501 W. Wu, J. Zhang: ”Preparation and characterization of environment friendlyused rubber powder modified pulp sediments composites”, Iran Polym J 21(2012)763

[6] Muralidhar B. A.: “Tensile and compressive behavior of multilayer flax-rib knitted perform reinforced epoxy composites”, Materials and Design, Vol. 49(2013)400

[7] Majeed K., Jawaid M., Hassan A., Bakar A., Abdul-Khalil H., Salema A., Inuwa I.: “Potential materials for food packaging from nanoclay/natural fibres filled hybrid composites (Review)”, Materials and Design, Vol. 46(2013)391

[8] Fang S. W., De Caro P., Pennarun P. Y., Vaca-Garcia C., Thiebaud-Roux S.:“Synthesis and characterization of new polyesters based on renewable resources”, Industrial Crops and Products, Vol. 43-1(2013)398

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките