Научен доклад ID 1240 : 2015/3
ПОЛИМЕРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА

Галина Замфирова, Миглена Славова

Обикновено понятието „полимери“ се свързва с напълно синтетични материали. Но в природата съществуват естествени полимери, които човечеството отдавна използва: естествена коприна, памук, целулоза, нишесте, естествен каучук, азбест, хитин, силикати, алумосилкати, графит, диамант и др.

В разработката е направен кратък анализ на най-масово произвежданите полимери и тяхното използване в ежедневието на съвременния човек. Специално внимание е отделено на опаковъчните полимерни материали и влиянието им върху човешкото здраве.

Разработката има обзорен характер и е базирана на най-новите изследвания, публикации и статистически данни от международни екологични организации. Целта е да се запознае обществото с този все още неглежиран, но остро стоящ и заплашително нарастващ екологичен проблем.

open/download as PDF
полимери пластмаси човешко здравеГалина Замфирова Миглена Славова

BIBLIOGRAPHY

[1] RaabM.: “Materiálya člověk”, Encyklopedický dům, Praha, (1999).

[2] MinK. E., JeongH. M.: “Characterization of air-blown asphalt/trans-polyoctenamer rubber blends”, J. of Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 19-2 (2013) 645.

[3] Melar J., Bednarik V., Slavik R., Pastorek M.: “Effect of hydrothermal treatment on the structure of an aluminosilicate polymer”, Central European J. of Chemistry, Vol. 11- 5(2013)782.

[4] Glaser J.A. “Green chemistry with nanocatalysts”, Clean Techn Environ Policy 14(2012)513.

[5] AlMaadeed M. A., Ouederni M.,NoorunnisaKhanam P.: “Effect of chain structure on the properties of Glass fibre/polyethylene composites”, Materials and Design, Vol. 47(2013)725

[6] Zhang J., Yuan Y., Kilpin K.J., Kou Y., Dyson P. J., Yan N. : “Thermally responsive gold nanocatalysts based on a modified poly-vinylpyrrolidone”, J. of Molecular Catalysis A: Chemical, Vol. 371(2013)29.

[7] Hong S., Park S.-K.: “Behavior of concrete columns repaired with polymer mortar and epoxy fiber panel”, Advances in Materials Science and Engineering, Vol. 2013(2013) Article number 748294.

[8] Dimitrov N., Krehula L., Siročić A., Murgić Z.: “Analysis of recycled PET bottles products by pyrolysis-gas chromatography”, Polymer Degradation and Stability, Vol. 98-5(2013)972.

[9] Kim S., Kim J., Jeon J., Park Y., Park C.: “Non-isothermal pyrolysis of the mixtures of waste automobile lubricating oil and polystyrene in a stirred batch reactor”, Renewable Energy, Vol. 54(2013)241.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките