Научен доклад ID 1238 : 2015/3
ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА “НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ” И КОЕ

Гинка Веселинова

С приемането на „Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“ в края на 2004 г. бяха определени максимални стойности за коефициентите на топлопреминаване на ограждащите конструкции на сгради с нормативна вътрешна температура по-висока от 19 С при проектиране и изпълнение на нови сгради, а също и за сгради подлежащи на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради.

Наредбата претърпя няколко редакции и допълнения като максималните стойности за коефициентите на топлопреминаване на ограждащите конструкции на сгради бяха наречени “референтни”, но с намаляване на стойността им се поставиха по-строги изисквания към топлинните характеристики на елементите от ограждащите конструкции на сградите.

Отскоро на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е публикуван за обсъждане Проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“. Една от целите, които си поставят авторите на проекта е свързана с определяне на минималните изисквания за енергийна ефективност на жилищни сгради и сградите за обществено обслужване, както и начините за изразяване на техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите. Начините за изразяване на техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите са три и два от тях са свързани с коефициентите на топлопреминаване на ограждащите конструкции на сгради.

Какви са промените в стойността на коефициентите на топлопреминаване на различните видове елементи от ограждащите конструкции като технически критерий за енергийна ефективност и отговарят ли топлоизолираните през последните години сгради с външни топлоизолационни системи на предвижданите изисквания?

open/download as PDF
наредба технически изисквания коефициенти на топлопреминаване съответствиеregulation technical requirements coefficients of thermal conductivity assessmentГинка Веселинова

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките