Научен доклад ID 1224 : 2015/3
ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ С ПОМОЩТА НА MATHCAD

Любен Любенов

Стоманобетонните елементи с правоъгълно или плочогредово напречно сечение подложени на действието на огъващ момент се срещат сравнително често в строителната практика. Обикновенно размерите на бетонното сечението са зададени предварително, а се търи необходимата армировка. В настоящата работа се разглежда възможността за ползване на компютърните технологии и по конкретно на програмата MathCAD при оразмеряване на стоманобетонна правоъгълно сечение подложено на огъване по Еврокод 2. Изборът на MathCAD е продиктуван от интуитивния му интерфейс, както и нагледния начин на графично представяне на информацията. Като основно достойнство на един такъв подход може да се изтъкне това, че отпада необходимостта от ползване на таблици и графики за отчитане на междинни коефициенти. Също така цялата изчислителна работа на практика се извършва от системата за компютърна алгебра.


Еврокод MathCAD стоманобетон правоъгълно сечение огъване системи за компютърна алгебраEurocode MathCAD reinforced concrete rectangular section bending computer algebra systemЛюбен Любенов

BIBLIOGRAPHY

[1] Evrokod 2: Proektirane na betonni i stomanobetonni konstruktsii. Chast 1-1: Obshti pravila i pravila za sgradi., BIIS, Sofiya, 2010
( [1] Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради., БИИС, София, 2010 )

[2] Rusev K. i dr., Rakovodstvo po stomanobeton Evrokod 2, Kamara na inzhenerite v investitsionnoto proektirane, Sofiya, 2011
( [2] Русев К. и др., Ръководство по стоманобетон Еврокод 2, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, София, 2011 )

[3] Lyubenov L, S. Yakova, Izpolzvane na MathCAD za reshavane na inzhenerni zadachi, VSU’2008, Sofiya, 2008
( [3] Любенов Л, С. Якова, Използване на MathCAD за решаване на инженерни задачи, ВСУ’2008, София, 2008 )

[4] Marov E., Inzhenernyye razchety v MathCAD, 2005
( [4] Маров Е., Инженерные разчеты в MathCAD, 2005 )

[5] A. J. Bond, How to Design Concrete Structures to Eurocode 2, The Concrete Center, 2006

[6] B. Mosley, J. Bungey and R. Hulse, Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, Palgrave Macmillian, New York, 2007

[7] Manual for the Design of Concrete Building Structures to Eurocode 2, The Institution of Structural Engineers, United Kingdom, 2006

[8] Worked Examples to Eurocode 2: Volume1, The Concrete Center, 2009

[9] Eurocode 2 Worked Examples, European Concrete Platform ASBL, 2008

[10] Eurocode 2 Commentary, European Concrete Platform ASBL, 2008

[11] Nirmal Das, Teaching Reinforced Concrete Design with MathCAD Application, American Society for Engineering Education, 2008

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките