Научный доклад ID 1223 : 2015/3
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УДАРНАТА СИЛА НА ПЛОСКОСТИ, АРМИРАНИ С НАПРЕЧНИ ШИПОВЕ ПО ПРИМЕРА НА НОСЕЩИТЕ КОЛОНИ

Damjan Čekerevac, Snežana Marinković

Използването на бетонни плочи най-често е свързано с възникването на проблеми в резултат на ударни сили. Те могат да бъдат преодоляни чрез употребата на стремена или падащи панели, които обаче си имат своите особености. Изграждането на стремена обикновено е трудоемка дейност, като те не могат да бъдат използвани напълно ефективно, поради начина, по койтосе разполагата около основите на постройките. Ето защо почти е невъзможно чрез тях да се постигне изискуемата предавателна сила. От друга страна употребата на падащи панели затруднява построяването на сградите, тъй като е необходимо те да бъдат изградени с по-голяма височина.

Настоящият доклад анализира въздействието на напречните режещи ръбове, като съвременен метод за решаване на гореспоменатите проблеми. В резултат на дългогодишни научни изследвания, двуглавите шипове са определени като стандартен метод за преодоляване на ударните сили при изграждането на стоманени плоскости. Приложени са три различни стандарта за извършване на сравнителния анализ: ACI 318-11, ETA -13/0151 и SIA 262 (2013). Представени са математически изчисления и обяснения, като основната цел на авторите е да представят постановки за бъдещо приложение на постигнатите резултати в нашето ежедневие и да обогатят оскъдната научната литература с нови приноси.


устойчивост към напречни ударни сили двуглави шипове колона връзка сравнителен анализpunchingshearresistance doubleheadedstuds column slab connection comparativeanalysisDamjan Čekerevac Snežana Marinković

BIBLIOGRAPHY

[1] Birkle G. and W. Dilger, "Shear Strength of Slabs with Double- Headed Shear Studs in Radial and Orthogonal Layouts," Special Publication, vol. 265, no. SP-265-23, pp. 499-510, 2009.

[2] Peikko group, "PSB Reinforcement against punching failure of slabs," Peikko group, Jun 2013.

[Online] Available: http://materials.crasman.fi/materials/publi...

[Accessed 25 August 2014]

[3] Joint ACI-ASCE Committee 421, Guide to Shear Reinforcement for Slabs (ACI 421.1R-08), Farmington Hills, MI: American Concrete Institute, 2008.

[4] ACI, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-11) and Commentary, Farmington Hills, MI: American Concrete Institute, 2012.

[5] Evrokod 2, EN 1992-1-1:2004 Proračun betonskih konstrukcija Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade, Beograd: CEN, 2006.

[6] DIBT, "European Technical Approval ETA-13/0151," Peikko Group Oy, 30 maj 2013.

[Online] Available: http://materials.crasman.fi/materials/extlo...

[Accessed 25 08 2014]

[7] SIA 262, Betonbau, Zurich: SIA, 2013, p. 102.

[8] Cekerevac D., Uporedna analiza proracuna granicne nosivosti na probijanje prema vodecim standardima (Comparative analysis of punching shear design according to different standards), Belgrade: Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie