Научен доклад ID 1207 : 2015/3
АНАЛИЗ НА ОТКАЗИТЕ ПО ХОДОВАТА ЧАСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 46.000

Милен Милков Михалев

Изследването е проведено въз основа на статистически данни, получени от доклади, направени при ремонт или монтаж на нови елементи в талигите на електрически локомотиви серия 46. Резултатите от изследването позволяват откриване на компоненти на талигите с най-ниска надеждност. Определени са показателите на надеждност на основни елементи от ходовата част на електрически локомотиви серия 46. Това може да помогне за управление на персонала, който отговаря за поддръжката и ремонта и да се вземат правилни решения, за да се подобри надеждността и увеличаване на ефективността на работа на тези превозни средства.


локомотиви ходова част откази.electric locomotives bogies failures.Милен Милков Михалев

BIBLIOGRAPHY

[1] Atmadzhova D., M. Mihalev, Analysis of the reliability of bogie electric locomotives, International Symposium SRMA 2014, Kraljevo, Serbia, 2014, pp.116-119

[2] Аtmadzhova D., Some data for calculation of fatigue in probabilistic aspect of railway vehicles. XIV Conference RAILCON‘10 takes place in Niš, Serbia, at the Faculty of Mechanical Engineering on 07 – 08 October, 2010

[3] Atmadzhova D., Nenov N., Study on fatigue of Rubber metal springs of primary spring suspension of electric locomotives, Journal FACTA UNIVERSITATIS SERIES MECHANICAL ENGINEERING, Vol.10, No 1, 2012 pp. 63 – 70

[4] Luo RK, Wu WX. Fatigue failure analysis of chevron rubber spring. Eng Fail Anal 2006,13(1):110–6.

[5] Wu X. P., Spinks A. D., Mortel W. J., and Luo R. K. Fatigue design and test on Chevron rubber springs used in rail vehicles, Constitutive Models for Rubber VI CRC Press 2009 Pages 249–254

[6] Atmadzhova D. Metod za otsenka eksploatatsionniya zhivot na gumeni elementi v podvizhen zhelezopaten sastav. Sofiya, Elektronno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii“ br.2, 2008 g. statiya № 0225 BG-2.9 BG-2.14
( [6] Атмаджова Д. Метод за оценка експлоатационния живот на гумени елементи в подвижен железопътен състав. София, Електронно списание “Механика Транспорт Комуникации“ бр.2, 2008 г. статия № 0225 BG-2.9 BG-2.14 )

[7] D. Stamenković, M. Milošević, I. Petrov, M. Banić Development and validation of elecrolocomotives primary suspension rubbermetal elements, XIV Naučno-stručna konferencija o železnici "ŽELKON "10", str. 79-82, Niš, 2010

[8] Atmadzhova D., Mihaylov E., Elastic rubber elements as component parts of resilient wheels for light-rail transportation, XV Conference RAILCON‘12 Niš, Serbia, at the Faculty of Mechanical Engineering October, 2012, pp.37-40

[9] BS7608. Code of practice for fatigue design and assessment of steel structures. UK, 1993.

[10] EN 1993-1-9 Eurokod 3: Cast 1-9:Fatigue., 2006

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките