Научен доклад ID 1205 : 2015/3
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТРАНСПОРТНИТ

Миряна Евтимова

Разгледани са възможностите, които предлага методът на симулационното моделиране за изследване на енергийната ефективност и екологичното въздействие на транспортните средства. Направен е кратък преглед на известните подходи и различните типове симулационни модели, използвани за оценка и анализ на енергийните и екологични характеристики на железопътни возила и автомобили, като разход на енергоресурс за тягови нужди и отделяни вредни емисии. Дадени са примери на конкретни приложения на методи, почиващи на симулационни модели. Посочени са техните предимства и недостатъци, а също така и нерешените проблеми. Особено внимание е обърнато на необходимостта от подходящи бази данни, на основата на които се изчисляват стойностите на контролираните енергийни и екологични показатели. Изтъкнати са възможностите за по-нататъшно усъвършенстване и развиване на симулационните модели чрез повишаване на тяхната точност и функционалност, както и чрез тяхното универсализиране. Очертани са перспективите за приложението им в сферата на научните изследвания, в образователният процес и при решаването на практически задачи, свързани с намаляване на разхода на енергоресурси и ограничаване на вредните емисии от транспортните средства.


Симулационно моделиране енергийна ефективност екологично въздействие транспорт.Simulation modeling energy efficiency environmental impact transport.Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] Benekohal R.F., Procedure for validation of microscopic traffic flow simulation models, Transportation Research Board. Washington DC,1991.

[2] LE Owen, Y Zhang, L Rao, G McHale. Street and traffic simulation: traffic flow simulation using CORSIM Proceedings of the 32nd conference on Winter simulation, 2000.

[3] Petrov, Yu.P. Optimalnoe upravlenie dvizheniem transportnyh sredstv. L., Energiya, 1969.
( [3] Петров, Ю.П. Оптимальное управление движением транспортных средств. Л., Энергия, 1969. )

[4] Kostromin, A.M. Optimizatsiya upravleniya lokomotivom. M., Transport, 1979.
( [4] Костромин, А.М. Оптимизация управления локомотивом. М., Транспорт, 1979. )

[5] Stoyanov, D. Metod za sintez na algoritmi za energiyno efektivno upravlenie na lokomotiva. Sofiya, TU-Sofiya, Habilitatsionen trud, 1993.
( [5] Стоянов, Д. Метод за синтез на алгоритми за енергийно ефективно управление на локомотива. София, ТУ-София, Хабилитационен труд, 1993. )

[6] Krastev, O. Namalyavane na razhoda na energoresurs chrez prerazpredelyane na zalozheniya v grafika za dvizhenie na vlakovete resurs ot vreme. S., Disertatsionen trud. TU-Sofiya, 2001.
( [6] Кръстев, О. Намаляване на разхода на енергоресурс чрез преразпределяне на заложения в графика за движение на влаковете ресурс от време. С., Дисертационен труд. ТУ-София, 2001. )

[7] Howlett P., Pudney P. Energy-Efficient Train Control. Springer, 1995.
( [7] Howlеtt P., Pudney P. Energy-Efficient Train Control. Springer, 1995. )

[8] Senger, R.D. Validation of ADVISOR as a Simulation Tool for a Series Hybrid Electric Vehicle Using the Virginia Tech Future Car Lumina, 1997.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките