Научен доклад ID 1204 : 2015/3
СЪПОСТАВКА НА НОРМИТЕЗА ТРАМВАЙНА КОЛООС И КОЛОВОЗ С МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm,ИЗГРАДЕН С УЛЕЙНИ РЕЛСИ

Емил М. Михайлов

Настоящият материал се отнася за трамвайните мотриси работещи в град София. Разглежда се проблемът с несъответствието между действащите норми за ходовата част на мотрисите и коловоз изграден с улейни релси. Проучването на проблема е част от търсене на причината за продължителен контакт на нера-ботната страна на ребордите на колелата с реборда на релсите. Това води до интен-зивно начално износване на неработната страна на ребордите на колелата, което намалява ресурса на колелата. В докладът се съпоставят геометричните норми за колоосите и коловоза на базата на правилниците и конструкторската документация на мотрисите и нормите за релсовия път. Проучването на проблема не е установило връзка при въвеждането на различните норми. В материалът са разгледани възмож-ните варианти за комбиниране на размери наколооситев прав участък от релсовия път изграден с улейни релси. Установено е, че при някои варианти има контакт на неработната страна на реборда с реборда на релсата. При един от тези варианти такъв контакт се появява значително преди достигане на заложеното в конструк-торската документация пределно износване на реборда на колелото. На базата на направени пресмятания в доклада се прави предложение за корекция на минималния размер на дебелина на реборда и на положителното отклонение при коловоз изграден с улейни релси. С направеното предложение се избягва контакт на неработната част на реборда на колелата и реборда на релсите при лъкатушно движение на талигата.

open/download as PDF
трамвайна мотриса коловоз реборд норми улейни релсиtramway track wheelset flange grooved railsЕмил М. Михайлов

BIBLIOGRAPHY

[1]Mihaylov E., „Prichini za intenzivno i nesimetrichno iznosvane na kolelata pri tramvayni motrisi”, 20-ta mezhdunarodna nauchna konferentsiya„Transport 2011”, VTU, Sofiya 2011 g.
( [1]Михайлов Е., „Причини за интензивно и несиметрично износване на колелата при трамвайни мотриси”, 20-та международна научна конференция„Транспорт 2011”, ВТУ, София 2011 г. )

[2] „Pravilnik za tehnicheskata eksploatatsiya na tramvaite”, SGNS, Tehnika, 1974 g.
( [2] „Правилник за техническата експлоатация на трамваите”, СГНС, Техника, 1974 г. )

[3] „Pravilnik s tehnicheski iziskvaniya i normi za tramvaen relsov pat”, Stolichna obshtina, SKGT, 2000 g.
( [3] „Правилник с технически изисквания и норми за трамваен релсов път”, Столична община, СКГТ, 2000 г. )

[4] EN 13848, Railway applications – Track – Track Geometry Quality – Part 1: Characteri-sation of track geometry.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките