Научен доклад ID 1198 : 2015/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НАПРЕЖЕНИЯТА В ГЛАВНАТА ГРЕДА НА ЕДНОГРЕДОВ МОСТОВ КРАН С ТЕЛФЕРНА КОЛИЧКА С МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Илия Мрянков

Метода на крайните елементи позволява изграждането на сложни изчислителни модели. Изграден е модел чрез програмния продукт SolidWorks. Изследвани са напреженията, който възникват в характерни точки от главната греда на едногредов мостов кран с телферна количка. Направен е анализ на получените резултати.

open/download as PDF
кран телфер метод на крайните елементи местни напрежения изследване силиcrane hoist finite element method local stresses study forcesИлия Мрянков

BIBLIOGRAPHY

[1] Gohberg M. M., “Metallicheskie konstruktsii podemno-transportnyh mashin“, Mashinostroenie, Leningrad, 1969
( [1] Гохберг М. М., “Металлические конструкции подемно-транспортных машин“, Машиностроение, Ленинград, 1969 )

[2] Kolarov Iv. i dr., “Proektirane na tovaropodemni mashini“, Tehnika, Sofiya, 1986
( [2] Коларов Ив. и др., “Проектиране на товароподемни машини“, Техника, София, 1986 )

[3] Trifonov T., Schetovoden analiz na firmata, IK Siela, Sofiya, 2000
( [3] Трифонов Т., Счетоводен анализ на фирмата, ИК Сиела, София, 2000 )

[4] Alyamovskiy A., “Inzhenernie rascheti v SolidWorks Simulation”, DMK Press, Moskva, 2010
( [4] Алямовский А., “Инженерньiе расчетьi в SolidWorks Simulation”, ДМК Пресс, Москва, 2010 )

[5] SolidWorks Simulation 2009 Online User’s Guide, SolidWorks Corp., 2012

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките