Научен доклад ID 1197 : 2015/3
ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ВИБРАЦИОНЕН УПЛЪТНИТЕЛ ОТ ИНЕРЦИОНЕН ТИП С ДВЕ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА

Борис Петков

Моделът дава възможност да се изследват динамичните характеристики на механичната система за различни: параметри на виброуплътняването, особености на механичната система, свойства на обработваемата среда. Резултатите са от значение при синтезиране на уплътнители от такъв вид и при избор на оптимални параметри за уплътняване за различни обработваеми среди.

open/download as PDF
виброуплътняване динамичен модел виброуплътнител от инерционен типvibrocompaction dynamic model vibrocompactorБорис Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Ivanov A.I. - Modelirane na dinamichni zadachi s MATLAB, "ARTE NOVO", Sofiya, 2001 g.
( [1] Иванов А.И. - Моделиране на динамични задачи с MATLAB, "АРТЕ НОВО", София, 2001 г. )

[2] Pisarev A. i dr., - Kurs po teoretichna mehanika 2 chast (Dinamika), „Tehnika”, Sofiya, 1975 g.
( [2] Писарев А. и др., - Курс по теоретична механика 2 част (Динамика), „Техника”, София, 1975 г. )

[3] Syreshtikov Yu. i dr. – Novyye putevyye mashiny, „Transport”, Moskva, 1984 g.
( [3] Сырещиков Ю. и др. – Новые путевые машины, „Транспорт”, Москва, 1984 г. )

[4] Syreshtikov Yu.P.¬ ¬- O zakonomernostyah vibratsionnogo uplotneniya nesvyazanogo materiala, TsNII MPS, № 3, 1976 g.
( [4] Сырещиков Ю.П.¬ ¬- О закономерностях вибрационного уплотнения несвязаного материала, ЦНИИ МПС, № 3, 1976 г. )

[5] Tsutsekov E.A. i dr. - Metodika za sintez na dvumasovi vibratsionni mashini, Godishnik na MGU "Sv.I.Rilski", tom 48, 2005 g.
( [5] Цуцеков Е.А. и др. - Методика за синтез на двумасови вибрационни машини, Годишник на МГУ "Св.И.Рилски", том 48, 2005 г. )

[6] Mryankov I. - Izsledvane na parametrite na vibrovazbuditelnata sistema na vibratsionna melnitsa”, Mehanika Transport Komunikatsii, broy3, 2009.
( [6] Мрянков И. - Изследване на параметрите на вибровъзбудителната система на вибрационна мелница”, Механика Транспорт Комуникации, брой3, 2009. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките