Научен доклад ID 1195 : 2015/3
НОВ МЕТОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СМАЗВАЩОТО СВОЙСТВО НА МАСЛАТА

A. I. Dotsenko, V. A. Levchenko, Z. V. Ignatieva, I.A.Buyanovsky

Въглеродните покрития с монокристална структура се препоръчват при използването на тежки режещи машини и апарати, работещи при условията на гранично смазване. Тези покрития водят до увеличаване на противотриещите свойства на маслата или до повишаване на темепературната ефективност на граничните смазки.Ефектът, който се създава от тези покрития, имайки предвид трибологичните свойства на маслата, е обяснен посредством възпроизводството на твърди субстрати: монокристален водород се поставя в маслена гранична свръзка, което позволява формирането на силни слоеве, в които молекулите са подредени по начин, който позволява повишаване стабилността на температурата. За разлика от монокристалните покрития, аморфните не са толкова ефективни и нямат свойството да влияят върху смазващата способност на маслата.


въглеродно покритие монокристалниводороди неактивни петролни вещества повърхностно-активни добавки трибологични тестове. boundary lube layer carbon coatings monocrystalline carbon coatings-orientants inactive oil surface-active additives trA. I. Dotsenko V. A. Levchenko Z. V. Ignatieva I.A.Buyanovsky

BIBLIOGRAPHY

[1] Matveevsky R.M., Lashkhy V.L., .Buyanovsky I.A. et al. Lubricants. Antifriction and Antiwear Properties. Test Methods: Handbook. – Moscow: Mashinostroenie, 1989 -224 p.

[2] EvdokimovA.Yu., FuksI.G., LyubininI.A. Smazochnyyematerialyvtehnosfereibiosfere: ekologicheskiyaspekt. – Kiev: Attika-N, 2012, – 292 s.
( [2] ЕвдокимовА.Ю., ФуксИ.Г., ЛюбининИ.А. Смазочныематериалывтехносфереибиосфере: экологическийаспект. – Киев: Аттика-Н, 2012, – 292 с. )

[3] Akhmatov A.S. Molecular physics of boundary friction. Moscow: Physmatgiz , 1963, -472 p.

[4] Levchenko V.A. The carbon films as a unique orienter for epitropic liquid crystals//Proc. X European. Conf. on Diamond and Diamond-like Materials, Carbon, Nanotubes and Silicon Carbides. –Prague, 1999, pp. 37-41.

[5] Patent RU № 2230238 (2004). ICI 7 F 16 C 33/04 Antifriction Coating

[6] Dotsenko A.I., Buyanovskiy I.A., Osnovy tribatehniki. - Moskva: Infra-M, 2015., - 335 s.
( [6] Доценко А.И., Буяновский И.А., Основы трибатехники. - Москва: Инфра-М, 2015., - 335 с. )

[7] Levchenko V.A., Buyanovsky I.A., Ignatieva Z.V., Matveenko V.N. Effect of coatings –orientants on antifriction properties of lubricants in tribounits under boundary lubrication //Journ. of ASTM International, 2006, vol. 3, No 6, pp. 78 – 85.

[8] Bolshakov A.N., Buyanovsky I.A., Ignatieva Z.V., Levchenko V.A., Matveenko V.N. Laboratory tribotests of thin carbon coatings in lubricants //Inorganic materials, Vol. 48, No 5, 2012, pp. 1359 – 1363.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките