Научен доклад ID 1194 : 2015/3
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

Галин Банков, Иван Миленов

Настоящият доклад представя две технически решения за подобряване на енергийните разходи в автобусния транспорт. Оценката включва анализ на оперативните предимствата и недостатъците на конвенционалните дизелови автобуси в транспортната система на Република България, а също така при подмяната им с електрически такива.. На основата на конверсия, извършена от дизелов автобус от най-масовия клас- мидибус в електрически е направен действащ модел и са оценени границите за подобряване на енергийната ефективност в автобусния транспорт. По създадена методика са проведени реални експериментални измервания за определяне на изразходаваната енергия за изминаване на 100 км пробег и определяне на енергийната ефективност в двата случая. Резултатите са посочени в доклада. Второто решение е използването на хибридни задвижващи системи в автобуси. Те трябва да демонстрират своите предимства по отношение на конвенционалните автобуси.


енергийна ефективност електробус електрозадвижване автобусен транспортenergy efficiency elektrobus electric bus hybridГалин Банков Иван Миленов

BIBLIOGRAPHY

[1] Evtimov I., R. Ivanov, G. Popov, Vazobnovyaemi energiyni iztochnitsi, Ruse, 2012 / Evtimov I., R. Ivanov, D. Popov /
( [1] Евтимов И., Р. Иванов, Г. Попов, Възобновяеми енергийни източници, Русе, 2012 / Evtimov I., R. Ivanov, D. Popov / )

[2] Stefanov S. P., V. S. Ruseva, Energoefektivni iztochnitsi i tehnologii, Rusenski universitet, Ruse, 2009/ Stefanov S.P, V. Rousseva /
( [2] Стефанов С. П., В. С. Русева, Енергоефективни източници и технологии, Русенски университет, Русе, 2009/ Stefanov S.P, V. Rousseva / )

[3] Yanev, St., N. Mihaylov, I. Stoyanov, Spravochnik s nay-dobri praktiki v oblastta na vazobnovyaemite energiyni iztochnitsi, Sdruzhenie Obshtinska Energiyna Agentsiya – Ruse, 2011, / Yanev St., N. Mikhailov, I. Stoyanov /
( [3] Янев, Ст., Н. Михайлов, И. Стоянов, Справочник с най-добри практики в областта на възобновяемите енергийни източници, Сдружение Общинска Енергийна Агенция – Русе, 2011, / Yanev St., N. Mikhailov, I. Stoyanov / )

[4] Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, N. Mihaylov, K. Andonov, D. Antonova, I. Evstatiev, I. Stoyanov, V. Stoyanov, K. Martev, N. Evstatieva, A. Manukova, D. Dimov, O. Dinolov, E. Kumanova, R. Ivanov, S. Kadirova, Ts. Georgiev, Vazobnovyaemi energiyni iztochnitsi i tehnologii, Ruse, PRIMAKS, 2012
( [4] Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев, Възобновяеми енергийни източници и технологии, Русе, ПРИМАКС, 2012 )

[5] Stefanov S. P., V. S. Ruseva, Energoefektivni iztochnitsi i tehnologii, Ruse, Rusenski universitet, 2009
( [5] Стефанов С. П., В. С. Русева, Енергоефективни източници и технологии, Русе, Русенски университет, 2009 )

[6] L. Festner and G. Karbowski, Foothill Transit Ecoliner Electric Bus Program, EVS26 Los Angeles, California, May 6-9, 2012.

[7] G. Lodi, R. Manzoni and G. Crugnola, Batteries for full electric and hybrid buses: fleet operation results and relevant battery improvements, The 25th World Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS25), Nov. 2010, pp 1 - 7.

[8] J. Laurikko and K. Erkkilä, Assessment of the Energy Efficiency of the Propulsion System in an Electric Vehicle – Methodology and First Results, EVS25 Shenzhen, China, Nov. 5-9, 2010.

[9] N.-O. Nylund and K. Koponen, Fuel and technology options for buses. Overall energy efficiency and emission performance, VTT Technology 46, Espoo 2012. 294 p. + app. 94p. http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T...

[10] T. Markel et al., ADVISOR - a systems analysis tool for advanced vehicle modeling, Journal of Power Sources, 110(2002), 255-266.

[11] Denton T., Automobile Electrical and Electronic Sistems, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 2004

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките