Научен доклад ID 1193 : 2015/3
РОЛЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Росица Тодорова, Паулина Тодорова

Статията разглежда ролята на социалните мрежи и техния потенциал за прилагане във висшето образование. Посочват се положителните и отрицателните моменти при използването на този вид онлайн услуги за по-лесно изграждане на социални връзки и отношения между хората и се отчитат правните и политическите последици в световен мащаб. Посочени са най-популярните в света социални образователни мрежи в САЩ и Европа. Отделя се внимание на правилното прилагане на новите технологии в дидактиката на използването им, което от своя страна изисква добро познаване на различните приложения. Извършени са проучвания чрез анкети за мнението на студенти от ВТУ „Тодор Каблешков” и са отчетени резултати. Направени са изводи и оценка на влиянието на социалните мрежи върху университетското обучение и са предложени идеи за прилагането им в учебния процес по информатика.

open/download as PDF
социални мрежисоциални Web 2.0 услугисоциален „read-write” Web електронно обучение висше образование колективен интелект.social networks Web 2.0socialservices Social„read-write" Web e-learning higher education collectiveintellect.Росица Тодорова Паулина Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1]O"Reilly 2007:T. What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software. Communications&Strategies, 2007, 65, 17-37.

[2]eTwinning 2.0 Da postroim obshtnostta na uchilishtata v Evropa: (link)
( [2]eTwinning 2.0 Да построим общността на училищата в Европа: (link) )

[3]Warschauer 2007: Warschauer, M. Audience, Authorship and Artifact: The Emergent Semiotics of Web 2.0’,Annual Review of Applied Linguistics, 2007, 27, 1–23.

[4] Karen Miller Russell, Social media principles in PR education, (link) 2011

[5] YouTube and Vimeo for Education, (link)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките