Научен доклад ID 1191 : 2015/3
КОНТРАСТИВНОТО ПРЕПОДАВАНЕ В КУРСА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ГЕОТЕХНИКАТА ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Боряна Т. Ружекова-Рогожерова

Докладът представя особеностите на нова за институцията учебна програма за АСЦ (Английски език в геотехниката), разработена от автора. Статията поставя ударение върху приложението в рамките на учебния материал на основна за езиковата осъзнатост методика, контрастивното преподаване, често допълвано от компаративното преподаване, и допринасяща за повишаването на граматическата комуникативна компетентност на обучаемите. Ексцерпирани са илюстративни примери от преподаваните материали, разработени с активното участие на студентите. Въпреки че програмата позволява контрастивното представяне и затвърждавене на разнообразни граматически категории, работата третира, с цел стегнатост, приложението на контрастивния подход при преподаването на същността, значението и употребите на – ed / - ing прилагателните в английския език. Тези категории имат широка употреба в техническите текстове и, следователно, изискват по-подробно разглеждане.

open/download as PDF
АСЦ Английски език в геотехниката езикова осъзнатост контрастивно преподаване компаративно преподаване – ed / - ing думиESP English in geotechnics language awareness contrastive teaching comparative teaching – ed / - ing wordsБоряна Т. Ружекова-Рогожерова

BIBLIOGRAPHY

[1] Dudley-Evans T., “An overview of ESP in the 1990’s”, Thomas, O. (Ed.), 1-9, The Japan Conference on English for Specific Purposes Proceedings, Aizuwakamatsu, 1997

[2] Anthony L., Defining English for specific purposes and the role of the ESP practitioner, Center for Language Research 1997 Annual Review, 115-120, 1998

[3] Sešek U. „Teacher English“: Teacher’s Targer Language Use as Cornerstone of Successful Language Teaching, Komar, S. & Mozetič, U. (Eds), English Language and Literature Studies in the Context of European Language Diversity 223-230, Ljubljana, 2005

[4] Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Strasburg. (link)

[5] Ruzhekova-Rogozherova B., Uchebna programa po angliyski ezik v geotehnikata, VTU, Sofiya, 2014
( [5] Ружекова-Рогожерова Б., Учебна програма по английски език в геотехниката, ВТУ, София, 2014 )

[6] Ruzhekova-Rogozherova B., Contrastive Teaching, Comparative Teaching and Language Awareness Enhancement. Analysis of a Contrastive and Comparative Teaching Linguistic Experiment, Foreign Language Teaching 2, 170 – 183, Az Buki, Sofia, 2014

[7] Ruzhekova-Rogozherova B., English Deverbal Adjectives and how to Teach Them. Establishing Contrast with French Categories, E-magazine LiterNet, 17.02.2012, № 2 (147), 2012

[8] De Smet H. & Heyvaert L., The meaning of the English present participle, 3rd ICLCE conference, University College London, 2009

[9] Cohen D., L’Aspect verbal, PUF, Paris, 1989

[10] Comrie B., Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems, CUP, 1976

[11] Decklerck R., A Comprehensive Descriptive Grammar of English, Kaitakusha, Tokyo, 1991

[12] Pullum G. & Zwicky A., Gerund participles and head-complement inflection conditions, Collins P. & Lee D. (eds), The Clause in English. In honour of Rodney Huddleston, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1999

[13] (link)

[14] Huddleston R., Introduction to the Grammar of English, CUP, 1984

[15] Gramatika na savremenniya balgarski knizhoven ezik, BAN, Sofiya, 1983
( [15] Граматика на съвременния български книжовен език, БАН, София, 1983 )

[16] Vlahova-Ruykova R., Prakticheska gramatika. Balgarski ezik, (link)
( [16] Влахова-Руйкова Р., Практическа граматика. Български език, (link) )

[17] Maslov Yu., Ocherk bolgarskoy grammatiki, Izdatelstvo literatury na inostrannyh yazykah, Moskva, 1956
( [17] Маслов Ю., Очерк болгарской грамматики, Издательство литературы на иностранных языках, Москва, 1956 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките