Научен доклад ID 1186 : 2015/3
МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ (ВУ) – МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Маргарита Данчева, Даниела Тодорова

Разглеждат се различните подходи към съдържанието на категорията “конкурентоспособност на образователната услуга”. На основата на анализ на спецификата на образователните услуги на ВУ и съобразно условията на реална пазарна конкуренция, се предлага система от критерии за оценка на тяхната конкурентоспособност.

Акцентира се върху критериите за качество, като се анализират резултати от проведено маркетингово изследване на потребителската оценка на студенти във Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”.

open/download as PDF
образователни услуги висше училище конкурентоспособност маркетингово изследване критерии за качество потребителска оценка пазар на образователни услуги пазар на труда.education higher school competitiveness marketing research quality criteriaМаргарита Данчева Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Godishen doklad na rektora na VTU „Todor Kableshkov”, 2014g.,www.vtu.bg
( [1] Годишен доклад на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков”, 2014г.,www.vtu.bg )

[2] Dancheva M. Marketingovi instrumenti za osiguryavane na kachestvoto na obrazovatelnite uslugi vav Vissheto uchilishte (VU), Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „ikonomika i upravlenie v turbulentna biznes sreda”, HTMU, S. 2014, s. 336- 342
( [2] Данчева М. Маркетингови инструменти за осигуряване на качеството на образователните услуги във Висшето училище (ВУ), Международна научна конференция „икономика и управление в турбулентна бизнес среда”, ХТМУ, С. 2014, с. 336- 342 )

[3] Natsionalen statisticheski institut, www.nsi.bg
( [3] Национален статистически институт, www.nsi.bg )

[4] Reytingova sistema na visshite uchilishta v Balgariya, 2014g., http://rsvu.mon.bg
( [4] Рейтингова система на висшите училища в България, 2014г., http://rsvu.mon.bg )

[5] Strategiya za razvitie na vissheto obrazovanie v Republika Balgariya za perioda 2014-2020g., https://www.mon.bg/
( [5] Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020г., https://www.mon.bg/ )

[6] Parasuraman, A.,Zeithaml, V.& Berry,L.(1985), Aconceptual model of service quality and its implications for future research, Journal of Marketing, Vol.49 (Fall), pp.41-50

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките