Научен доклад ID 1184 : 2015/3
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ПОСРЕДСТВОМ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

Иван Петков и Людмил Иванов

Докладът разглежда недостигът на инвестиции в транспортна инфраструктура в Република България. Инвестиции в инфраструктурни проекти може да се осигури и от Пенсионните Фондове (ПФ). Инфраструктурните проекти са подходяща инвестиция за ПФ, защото са дългосрочни инвестиции, чиито хоризонт

може да съвпаднат със задълженията на пенсионните фондове. Този тип

инвестиции подобряват диверсификацията на портфейла от активи (ниска

корелация между инфраструктурните и традиционните класове активи),

също и имат прогнозируеми и стабилни парични потоци в дългосрочен

хоризонт. ПФ могат да участват в ПЧП, като осигурят част от

финансирането. Анализиран е опитът на други страни в използването на инвестиции от ПФ. В България ПФ няма да започнат реални плащания поне до 2023 година. А реално са акумулирани 7.5 милиарда лв.

open/download as PDF
транспорт инвестиции пенсионни фондове железопътна инфраструктураtransportation investment pension funds railway infrastructureИван Петков и Людмил Иванов

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките