Научен доклад ID 1182 : 2015/3
ПЕЧАЛБАТА –ФИНАНСОВ ЛОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Магдалена Петрова-Кирова

Всяко предприятие, като обособена стопанска единица, се създава за да функционира неопределен период от време. Основна цел на дружествата е, осъществявайки своята дейност, да реализират положителен финансов резултат в края на отчетната година. Решението за начина на разпределение на печалбата, която остава след облагане с данък (независимо, че до някаква степен е законово регламентирано напр. при АД), се взима от общото събрание на дружеството. Трудно може да бъде определен единен подход за разпределение за всички стопански единици. В настоящия доклад са представени разпределителни модели в зависимост от целите, стратегиите, дивидентната политика на акционерното дружество. Печалбата е представена като източник на финансиране за транспортните предприятия и като мотивационен лост на ръководството за по-успешен бизнес.

open/download as PDF
Печалба разпределение дивидентимодели за разпределениеprofit distribution dividends distribution modelsМагдалена Петрова-Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Fedotova M.A., V.M. Radionova. Finansovayaustoychivost predpriyatiya v usloviyah inflatsii, Perspektiva, 1995
( [1] Федотова М.А., В.М. Радионова. Финансоваяустойчивость предприятия в условиях инфлации, Перспектива, 1995 )

[2] BocharovV.,Finansovyy analizl, Ucheb.posobie – SPb, Piter, 2004
( [2] БочаровВ.,Финансовый анализl, Учеб.пособие – СПб, Питер, 2004 )

[3] BurdinL., Yosifova D., Rupska T., Finansovo schetovodstvo, VTU „Todor Kableshkov”, Sofiya, 2011
( [3] БурдинЛ., Йосифова Д., Рупска Т., Финансово счетоводство, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2011 )

[4] Zahariev P., Schetovodstvo na kapitalovite druzhestva chast I, IK„Gea-print”, Varna 2008
( [4] Захариев П., Счетоводство на капиталовите дружества част I, ИК„Геа-принт”, Варна 2008 )

[5]

[5] Pavlova S., Schetovodni standarti – prilozhenie, Martilen, Sofiya, 2011
( [5] Павлова С., Счетоводни стандарти – приложение, Мартилен, София, 2011 )

[6] Savova K.,Vaysilova Em.,Osnovi na schetovodstvoto,VTU „Todor Kableshkov”,Sofiya, 2014
( [6] Савова К.,Вайсилова Ем.,Основи на счетоводството,ВТУ „Тодор Каблешков”,София, 2014 )

[7] Petrov G., Osnovi na finansite na firmata, IK „Trud i pravo”, Sofiya, 1996
( [7] Петров Г., Основи на финансите на фирмата, ИК „Труд и право”, София, 1996 )

[8] Targovski zakon, (link)
( [8] Търговски закон, (link) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките