Научен доклад ID 1181 : 2015/3
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ МАСОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

Орлин Илиев Колев

В исторически аспект, трансформацията на капитала от държавен към частен е едно от основните и значими действия, част от прехода от командитно административна икономика в икономика на пазарен принцип. Чрез процеса на масова приватизация, се извършва, в сравнително кратък период, голямо количество публично раздържавявене при участие и достъп на максимален брой участници.

Aкцентът на доклада е насочен към първата вълна на масовата приватизацията в Република България която стартира в средата на 1996г. и приключва юли 1997г. Първата вълна на масовата приватизация е формирана от три тръжни сесии, като предложени бяха 84,8 милиона акции. Към 30 юли 1997г. е извършена трансформация на 69,1 милиона акции, представляващи 13 % раздържавена собственост.

Целта на доклада е да разгледа и анализира промяната на собствеността на държавните предприятия, представени от Министерството на транспорта за масова приватизация и последващата им трансформация в частна собственост, като са разгледани и анализирани етапите, участниците и последващите събития след приключване на трите централизирани търга на първия етап на масовата приватизация.


Масова приватизация инвестиционни бонове раздържавяване приватизационни фондовеMass privatization investment Bon privatization fundsОрлин Илиев Колев

BIBLIOGRAPHY

[1] Kolektiv, Katalog na predpriyatiyata vklyucheni v spisaka za masova privatizatsiya, Ministerski savet, Tsentar za masova privatizatsiya, 1996g., Sofiya,
( [1] Колектив, Каталог на предприятията включени в списъка за масова приватизация, Министерски съвет, Център за масова приватизация, 1996г., София, )

[2] Kolektiv, Kak da uchastvame v masovata privatizatsiya /spravochnik/, Serdika konsult, 1995g., Sofiya,
( [2] Колектив, Как да участваме в масовата приватизация /справочник/, Сердика консулт, 1995г., София, )

[3] Ofitsialen internet sayt na Balgarski transporten holding AD <http://www.bthold.com >,
( [3] Официален интернет сайт на Български транспортен холдинг АД <http://www.bthold.com >, )

[4] Ofitsialen internet sayt na Balgarska fondova borsa Sofiya AD <http://www.bse-sofia.bg >,
( [4] Официален интернет сайт на Българска фондова борса София АД <http://www.bse-sofia.bg >, )

[5] Ofitsialen internet sayt na Komisiyata za finansov nadzor <http://www.fsc.bg >,
( [5] Официален интернет сайт на Комисията за финансов надзор <http://www.fsc.bg >, )

[6] Ofitsialen internet sayt na Agentsiyata za privatizatsiya <http://www.priv.government.bg >,
( [6] Официален интернет сайт на Агенцията за приватизация <http://www.priv.government.bg >, )

[7] Ofitsialen internet sayt na Targovskiya registar na Agentsiyata po vpisvaniyata kam Ministerstvo na pravosadieto <http://www.brra.bg >,
( [7] Официален интернет сайт на Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието <http://www.brra.bg >, )

[8] Ofitsialen internet sayt na Tsentralen depozitar AD <http://www.csd-bg.bg >,
( [8] Официален интернет сайт на Централен депозитар АД <http://www.csd-bg.bg >, )

[9] Internet sayt „BIK Kapitalovi pazari“ EOOD <http://beis.bia-bg.com >.
( [9] Интернет сайт „БИК Капиталови пазари“ ЕООД <http://beis.bia-bg.com >. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките