Научен доклад ID 1177 : 2015/3
ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИ АВИОКОМПАНИИ ПО МЕТОДА НА ДЮПОН

Йовко Йоцев

В условията на икономическа криза в Европа авиокомпаниите правят всичко възможно да подобрят своята финансова ефективност, за да могат да оста-нат на пазара на въздушните превози. Често пъти за успеха на авиокомпаниите се съди по броя на превозените пътници и/или обема на превозените товари, както и по пазарния им дял. Рядко, обаче, се търси отговор на въпроса как биха се сравнили две авиокомпании като инициативи, които да възвръщат вложените в тях средства. Методът на Дюпон придобива все по-голяма популярност като начин за оценка на фи-нансовата ефективност на предприятия от всеки един отрасъл на икономиката. Той може да бъде приложен и при авиокомпании, като получените резултати дават обективна основа за извършване на сравнения между авиокомпаниите.

open/download as PDF
възвръщаемост върху общите активи – измерва цялостната ефективност на управлението по отношение на генерирането на печалба с наличните активи; мултипликатор на финансовия левъридж – отношение на общите активи на фирмата и собствения капитал; възвръщаемоЙовко Йоцев

BIBLIOGRAPHY

[1] Gitman, Lawrence J., Zutter, Chad J., Principles of managerial finance, Prentice Hall, Boston, 2012.

[2] DBRS, Methodology Rating Companies in the Airline Industry , October 2011.

[3] Doganis, R., Flying off Course, The Economics of International Airlines, Third Edition, Routledge, 2002.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките