Научен доклад ID 1175 : 2015/3
АКТУАЛЕН ОБЗОР НА БЪЛГАРСКАТА АВИАЦИОННА ИНДУСТРИЯ

Тонко Петков, Светослав Станулов, Йовко Йоцев

Българската авиационна индустрия обхваща: въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, оператори, изпълняващи полети за авиохимическа растителна защита, с валидни свидетелства за авиационни оператори за специализирани авиационни работи, одобрени организации по Регламент (ЕС) №2042/2003 -за управление на поддържането на летателната годност, за техническо обслужване, за провеждане на обучение и изпити на персонал по техническо обслужване, учебни центрове (по Регламент (ЕС) №1178/2011 и Наредба № 27 За авиационните учебни центрове), предприятия от инфраструктурата на въздухоплаването (оператори на международни летища, доставчик на аеронавигационно обслужване), оператори по наземно обслужване, оператори на летателни площадки, авиационната администрация, персоналът, нормативна уредба на въздухоплаването, субекти на общата авиация, неправителствени организации.

В обзора, с акцент към търговското въздухоплаване, се прави анализ на дейността, посочват се някои икономически резултат, дава се оценка за дела на БВП, създаван от българската авиационна индустрия.


анализ на състоянието анализ на дейносттаsituation analysis business analysisТонко Петков Светослав Станулов Йовко Йоцев

BIBLIOGRAPHY

[1] Annual Report of the ICAO Council: 2013, Appendix 1. Tables relating to the World of Air Transport in 2013

[2] Strategiya za ustoychivo razvitie na turizma, Horizont 2030, prieta s Protokol № 22.1 na Ministerskiya savet ot 04.06.2014 g./Republika Balgariya, Ministerstvo na ikonomikata i energetikata, 2014 g.
( [2] Стратегия за устойчиво развитие на туризма, Хоризонт 2030, приета с Протокол № 22.1 на Министерския съвет от 04.06.2014 г./Република България, Министерство на икономиката и енергетиката, 2014 г. )

[3]Internet stranitsata na GD“Grazhdanska vazduhoplavatelna administratsiya“ www.caa.bg
( [3]Интернет страницата на ГД“Гражданска въздухоплавателна администрация“ www.caa.bg )

[4] Targovski registar
( [4] Търговски регистър )

[5] Materiali ot NSI, Ministerstvo na ikonomikata i turizma i pr.
( [5] Материали от НСИ, Министерство на икономиката и туризма и пр. )

[6] Aktualen obzor na balgarskata aviatsionna industriya (letishtni deynosti)
( [6] Актуален обзор на българската авиационна индустрия (летищни дейности) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките