Научен доклад ID 1174 : 2015/3
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАЗЕМНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА МОДАЛЕН ТРАНСФЕР И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО ИМ КАТО ИНТЕРМОДАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

Росица Богомилова Малинова

В доклада са представени основните центрове за модален трансфер в страна, които са естествено възникнали или изкуствено създадени с оглед на географското разположение на България. Представени са перспективите за развитието им като интермодални терминали с важно значение за развитието на комбинираните и интермодални превози в страната.

open/download as PDF
интермодални превози наземни центрове за модален трансфер интермодални терминалиintermodal freight trips modal transfer facilities for land transport intermodal terminalsРосица Богомилова Малинова

BIBLIOGRAPHY

[1] Byala kniga 2011, „Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite“ (BJala kniga 2011, „P"tna karta za postiganeto na Edinno evropejsko transportno prostranstvo – k"m konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite“)
( [1] Бяла книга 2011, „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (BJala kniga 2011, „P"tna karta za postiganeto na Edinno evropejsko transportno prostranstvo – k"m konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite“) )

[2] Georgiev P. Kragla masa za Intermodalniya transport, Sp.Zhelezopaten transport, br.3/2014 (Georgiev P. Kr"gla masa za IntermodalniJa transport, Sp.Zhelezop"ten transport, br.3/2014),
( [2] Георгиев П. Кръгла маса за Интермодалния транспорт, Сп.Железопътен транспорт, бр.3/2014 (Georgiev P. Kr"gla masa za IntermodalniJa transport, Sp.Zhelezop"ten transport, br.3/2014), )

[3] Ivanov B. Balgarskiyat speditorski bransh, intermodalnostta i multimodalnostta, sp.Logistika, 2014, br.6, 30.07.2014 (Ivanov B. B"lgarskiJat speditorski bransh, intermodalnostta i multimodalnostta, sp.Logistika, 2014, br.6, 30.07.2014),
( [3] Иванов Б. Българският спедиторски бранш, интермодалността и мултимодалността, сп.Логистика, 2014, бр.6, 30.07.2014 (Ivanov B. B"lgarskiJat speditorski bransh, intermodalnostta i multimodalnostta, sp.Logistika, 2014, br.6, 30.07.2014), )

[4] Nitova D. Aktualnni kontseptsii za razvitie na intermodalnite terminali, Sp.Zhelezopaten transport, br.11-12/2014 (Nitova D. Aktualnni koncepcii za razvitie na intermodalnite terminali, Sp.Zhelezop"ten transport, br.11-12/2014),
( [4] Нитова Д. Актуалнни концепции за развитие на интермодалните терминали, Сп.Железопътен транспорт, бр.11-12/2014 (Nitova D. Aktualnni koncepcii za razvitie na intermodalnite terminali, Sp.Zhelezop"ten transport, br.11-12/2014), )

[5] Obsht generalen plan na transporta na Balgariya, Ministerstvo na transporta na Republika Balgariya, yanuari 2009 g. (Obsht generalen plan na transporta na B"lgariJa, Ministerstvo na transporta na Republika B"lgariJa, Januari 2009 g.),
( [5] Общ генерален план на транспорта на България, Министерство на транспорта на Република България, януари 2009 г. (Obsht generalen plan na transporta na B"lgariJa, Ministerstvo na transporta na Republika B"lgariJa, Januari 2009 g.), )

[6] Rusinova R. Kade i kakvo shte se stroi do 2020 g. Sp. Logistika, br. 9, noemvri 2013 g. (Rusinova R. K"de i kakvo shte se stroi do 2020 g. Sp. Logistika, br. 9, noemvri 2013 g.),
( [6] Русинова Р. Къде и какво ще се строи до 2020 г. Сп. Логистика, бр. 9, ноември 2013 г. (Rusinova R. K"de i kakvo shte se stroi do 2020 g. Sp. Logistika, br. 9, noemvri 2013 g.), )

[7] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na Republika Balgariya do 2020 g. MTITS, 2010 (StrategiJa za razvitie na transportnata sistema na Republika B"lgariJa do 2020 g. MTITS, 2010).
( [7] Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. МТИТС, 2010 (StrategiJa za razvitie na transportnata sistema na Republika B"lgariJa do 2020 g. MTITS, 2010). )

[8] Jourquin, B.,Rietveld, P., Westin, K., “Towards Better Performing Transport Networks, Routledge, London and New York, 2006.

[9] (link)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките