Научен доклад ID 1172 : 2015/3
АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В НАЗЕМНИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Петя Коралова

Производителността на труда е важен показател, който характеризира превозната дейност в транспорта. В широк смисъл на понятието, тя представлява резултатността на вложения човешки труд. Производителността обхваща ефективността от експлоатирането на дълготрайните материални активи (превозни средства) и труда на персонала по отношение на количеството произведена „транспортна продукция” в ткм. Тя се определя от редица фактори, които са свързани с образованието и квалификацията на служителите, приложение на информационни и комуникационни технологии, подобряване управлението на персонала и условията на труд, усъвършенстване на системата на заплащане на труда и др.

В настоящия доклад се анализира производителността на труда в наземните видове транспорт, като се изследват данни, характеризиращи извършената товарна превозна работа от автомобилния, железопътен и вътрешноводен транспорт и числеността на персонала в транспортните предприятия. По-нататък в разработката са описани показателите, чрез които се изчислява производителността на труда, като се акцентира върху тези, които намират най-широко приложение в транспорта.

В заключение са обобщени изводите от направеното изследване и са очертани насоките за подобряване на производителността на труда в наземните видове транспорт.

open/download as PDF
производителност на труда; наземни видове транспорт; численост на персонала в транспортните предприятия; извършена товарна превозна работа в ткм.labor productivity; inland transport modes; number of persons employed; freight performance of inland modes.Петя Коралова

BIBLIOGRAPHY

[1]. Vasilev, E, „Upravlenie na personala v transporta”, Universitetsko izdatelstvo „Stopanstvo”, UNSS, Sofiya, 2008 g.,
( [1]. Василев, Е, „Управление на персонала в транспорта”, Университетско издателство „Стопанство”, УНСС, София, 2008 г., )

[2]. Gibbons, S, Overmann, H, “Productivity in Transport Evaluation Studies”, London Schools of Economics, 2009,

[3]. Mutafchiev, L., „Ikonomika na transporta”, Universitetsko izdatelstvo „Stopanstvo”, UNSS, Sofiya, 1994 g.,
( [3]. Мутафчиев, Л., „Икономика на транспорта”, Университетско издателство „Стопанство”, УНСС, София, 1994 г., )

[4]. Bakalova, V, Nikolova, Hr., „Ikonomika na transporta”, Universitetsko izdatelstvo „Stopanstvo”, UNSS, Sofiya, 2010 g,
( [4]. Бакалова, В, Николова, Хр., „Икономика на транспорта”, Университетско издателство „Стопанство”, УНСС, София, 2010 г, )

[5]. Todorova D., “Condition And Trends On The Labour Market In The Transport Sector Of The Republic Of Bulgaria”, Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, ISBN 978-80-554-0875-0, 2015,

[6]. Prospects for Inland Navigation within the Enlarged Europe, via donau, 2004

[7]. Todorova D., „Efekti na operativnite programi varhu razvitieto na transportniya sektor na Balgariya”, Spisanie „Biznes posoki”, br. 1, 2015, ISSN: 1312-6016, str. 64-87
( [7]. Тодорова Д., „Ефекти на оперативните програми върху развитието на транспортния сектор на България”, Списание „Бизнес посоки”, бр. 1, 2015, ISSN: 1312-6016, стр. 64-87 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките