Научен доклад ID 1170 : 2015/3
РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В ПОЛША ПО ПРИМЕРА НА ПОМЕРАН МЕТРОПОЛИТЕН АД

Janusz Tomaszewski

Докладът представя анализ на развитието на градската железница в провинция Померан, Полша по примера на компания Померан Метрополитен АД. Направен е кратък исторически преглед на развитието на градската железница. В разработката са представени стратегически решения за избор на инвеститори и изпълнители при изграждането на Померан Метрополитен АД. Разгледана е и ролята на местните власти при подобряване на транспортната инфраструктура.


железопътен транспорт метрополитен пътнически транспорт инфраструктура.railway transport metropolitan railway line passenger transport infrastructure.Janusz Tomaszewski

BIBLIOGRAPHY

[1] Markusik, S. Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom I, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, pp.114-115, ISBN 978-83-7335-878-2.

[2] Parteka, T. (ed.) Strategia rozwoju Województwa Pomorskiego. Pomorski Region Funkcjonalny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2000, p.40, ISBN 83-88262-10-6.

[3] Economic Commission for Europe, Eurostat ITF (International Transport Forum) Illustrated Glossary for Transport Statistics, Fourth Edition. Retrieved May 7, 2015, from http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859...

[4] Road Transport in Poland in the years 2010, 2011, Central Statistical Office. Statistical Office in Szczecin, Warszawa - Szczecin May 2013. Retrieved May 6, 2015, from http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/TL_tran...

[5] Prognostic. Wszystko o prognozach. Retrieved June 2, 2015, from http://www.prognostic.pl/-/ofiary-wypadkow-...

[6] Labuda, Z. Analiza kosztów eksploatacji taboru kolejowego w Województwie Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem autobusów szynowych. WSAiB, Gdynia 2008, p. 15. – not published MA Thesis

[7] PKM website. Retrieved May, 26, 2015, from http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/tra...

[8] PKM website. Retrieved May 27, 2015, from http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/umo...

[9] PKM website. Retrieved May 30, 2015 from http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/woj...

[10] BIP website. Retrieved May 30, 2015, from http://bip.pkm-sa.pl/Z2V0Q29udGVudCg3NSk=

[11] PKM website. Retrieved June 8, 2015, from http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/jes...

[12] PKM website. Retrieved May 30, 2015, from http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/dec...

[13]The Act of 16 September 2011 amending the Act on Railway Transport ( OJ No. 230 of 2011, item 1372) .

[14] PKM website. Retrieved June 9, 2015, from http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/183...

[15]UTK website. Retrieved June 9, 2015, from http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/725,De...

[16] European Railway Agency website. Retrieved June 9, 2015, from http://www.era.europa.eu/Document-Register/...

[17] BIP website. Retrieved June 9, 2015, from http://bip.pkm-sa.pl/Z2V0Q29udGVudCg3NSk=

[18] PKM website. Retrieved June 8, 2015, from http://www.pkm-sa.pl/glowna/wp-content/uplo...

[19] PKM website. Retrieved June 9, 2015 from http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/pra...

[20] PKM website. Retrieved June 10, 2015, from http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/fin...

[21] Todorova D., European Funding For Projects – Main Source For Sustainable Development Of Transport Sector, 19. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 707-714, 2014, ISBN 978-80-554-0875-0

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките