Научен доклад ID 1169 : 2015/3
МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И КАЧЕСТВО НА ТРАНСПОРТНАТА УСЛУГА

Светла Цветкова

Маркетингът заема важно място в системата за управление на транспортното предприятие. Той съчетава, както фирмените така и обществените интереси в процеса на задоволяване на потребителското търсене.

Всяка фирма, която иска да реализира успешно своите услуги трябва да бъде конкурентноспособна на транспортния пазар. Това изисква обстойното му проучване и анализ на неговата реакция, отчитане нуждите и предпочитанията на потребителите и определяне на бъдещото поведение и насока за развитие на фирмата.

Изходът от конкурентната борба за транспортната фирма изцяло зависи от качеството на предлаганите от нея услуги. Системата за избор на транспортна фирма от страна на потребителите се определя от критериите им за качество и очакванията, относно извършваните от нея пътнически или товарни превози.

open/download as PDF
маркетинг транспортен пазар развитие ефективно управление технологии превозиKey Words: marketing transport market development effective management technologies transportations Светла Цветкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Parvanov H. Tsvetkova S. “Marketing na transportnata firma” UI “Stopanstvo”, S, 2007.
( [1] Първанов Х. Цветкова С. “Маркетинг на транспортната фирма” УИ “Стопанство”, С, 2007. )

[2] Tsvetkova, S., “Upravlenie na marketinga na transportnata usluga”, UI “Stopanstvo”, S., 2009.
( [2] Цветкова, С., “Управление на маркетинга на транспортната услуга”, УИ “Стопанство”, С., 2009. )

[3] Mirotin, L., Pokrovskiy, A., “Marketing na transporte”, “ITs. “Akademiya”, M. 2013.
( [3] Миротин, Л., Покровский, А., “Маркетинг на транспорте”, “ИЦ. “Академия”, М. 2013. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките