Научен доклад ID 1168 : 2015/3
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА – МНОГОАСПЕКТНА ИКОНОМИЧЕСКА КАТЕГОРИЯ

Мария Ночева, Иван Петков

В научната разработка се разглежда конкурентоспособността като икономическа категория с многоаспектен характер. Специално внимание се отделя на анализа на равнищата на конкурентоспособност представени като макроконкурентоспособност, микроконкурентоспособност и мезоконкуренто-способност със съответни специфики. Посочва се, че като комплексна икономическа категория конкурентоспособността зависи от множество фактори – икономически растеж, макроикономическа стабилност, иновации, ефективно управление и др. Обект на анализа за конкурентоспособността в дългосрочен план е ключовия фактор – производителността на труда, равнището и темповете на нарастване на БВП и др.

open/download as PDF
конкурентоспособност иновации конкуренция пазар производителност на труда БВП.competitiveness innovations competition market labour productivity GDP.Мария Ночева Иван Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Portar M.E. Konkurentni predimstva na natsiite. Izd. „Klasika i stil” OOD, S., 2004.
( [1] Портър М.Е. Конкурентни предимства на нациите. Изд. „Класика и стил” ООД, С., 2004. )

[2] Slavova-Nocheva, M. Konkurentsiya, konkurentosposobnost, transporten pazar. VTU „T.Kableshkov”, S., 2012.
( [2] Славова-Ночева, М. Конкуренция, конкурентоспособност, транспортен пазар. ВТУ „Т.Каблешков”, С., 2012. )

[3] НСИ – www.nsi.bg/index

[4] Evrostat.
( [4] Евростат. )

[5] Zaharieva G. Izmervane na natsionalnata konkurentosposobnost. “Stopanski svyat”, SA “D. A. Tsenov” Svishtov, 2007.
( [5] Захариева Г. Измерване на националната конкурентоспособност. “Стопански свят”, СА “Д. А. Ценов” Свищов, 2007. )

[6] The Global Compettiveness Report. 2014-2015. World Economic Forum.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките