Научен доклад ID 1166 : 2015/3
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

Виолета Мутафчиева – Бакалова, Ташко Минков

Докладът е посветен на основни проблеми, свързани с функционирането на мор-ския транспорт, който има основна роля за обслужване на външнотърговския стоко-обмен на България. Специално внимание е отделено на подобряване използването на подвижния състав, както и на неговото обновяване. Определени са и възможностите за повишаване на екологосъобразността на морския транспорт. Въз основа на това са изведени насоките за повишаване стабилизиране на този вид транспорт и разши-ряване на пазарния му дял при осъществяването на превозна дейност. Това е пряко свързано с постигането на устойчиво развитие на транспортния сектор в България.

open/download as PDF
морски транспорт пристанищна инфраструктура подвижен състав конкурентоспособностsea transport port infrastructure rolling stock competitiveness.Виолета Мутафчиева – Бакалова Ташко Минков

BIBLIOGRAPHY

[1] Evropeyska komisiya, statisticheski godishnik.
( [1] Европейска комисия, статистически годишник. )

[2] Mezhdunarodna morska organizatsiya, ofitsialen sayt.
( [2] Международна морска организация, официален сайт. )

[3] Mutafchieva-Bakalova,V.,“Nasoki za povishavane konkurentosposobnostta na balgarskite transportni predpriyatiya“, S., UNSS, sp. „Ikonomicheski i sotsialni alternativi“, br. 2, 2015.
( [3] Мутафчиева-Бакалова,В.,“Насоки за повишаване конкурентоспособността на българските транспортни предприятия“, С., УНСС, сп. „Икономически и социални алтернативи“, бр. 2, 2015. )

[4] Mutafchieva -Bakalova, V., "Nasoki za razvitie na morskiya transport chrez po-efektivno upravlenie na pristanishtnata infrastruktura, Yubileyna mezhdunarodna konferentsiya "Biznesat - pozitivnata sila v obshtestvoto", S., Nov balgarski universitet, 2013 g.
( [4] Мутафчиева -Бакалова, В., "Насоки за развитие на морския транспорт чрез по-ефективно управление на пристанищната инфраструктура, Юбилейна международна конференция "Бизнесът - позитивната сила в обществото", С., Нов български университет, 2013 г. )

[5] Natsionalen statisticheski institut, ofitsialen sayt.
( [5] Национален статистически институт, официален сайт. )

[6] Nikolova, Hr., Transportniyat pazar v Balgariya – sastoyanie i perspektivi za razvitie, S., 2010.
( [6] Николова, Хр., Транспортният пазар в България – състояние и перспективи за развитие, С., 2010. )

[7] Pristanishte Varna, ofitsialen sayt.
( [7] Пристанище Варна, официален сайт. )

[8] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na Republika Balgariya do 2020 g., MTITS, S., 2010.
( [8] Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., МТИТС, С., 2010. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките