Научен доклад ID 1164 : 2015/3
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ С ЖП ТРАНСПОРТ

Николай Николов

Докладът разглежда безопасността в правната регламентация на превоза на опасни товари жп транспорт. Определя системата за безопасност в жп транспорт. Въз основа на определението за опасни товари е очертана нормативна уредба при превоза им с железопътен транспорта.

open/download as PDF
транспорт безопасност безопасност в жп транспорт опасни товари.transport safety safety of railway transport dangerous goods. Николай Николов

BIBLIOGRAPHY

[1] Bezopastnost transporta v kontseptsii Uilyama Giddona, L. F. Kozhenevski, nauch. dokl., sp.‘Mehanika transport komunikatsii”, br.3, 2014g., s.0-1
( [1] Безопастность транспорта в концепции Уильяма Гиддона, Л. Ф. Коженевски, науч. докл., сп.‘Механика транспорт комуникации”, бр.3, 2014г., с.0-1 )

[2]Todorova M., Dzhaleva A. i mezhdunaroden kolektiv, „Za menidzharite v tovarniya avtomobilen transport”, S., 2014, (link)
( [2]Тодорова М., Джалева А. и международен колектив, „За мениджърите в товарния автомобилен транспорт”, С., 2014, (link) )

[3] Podrobno v § 1 na Dopalnitelni razporedbi v Zakon za zhelezopatniya transport.
( [3] Подробно в § 1 на Допълнителни разпоредби в Закон за железопътния транспорт. )

[4] Transporten entsiklopedichen rechnik. UNSS, 1995g.
( [4] Транспортен енциклопедичен речник. УНСС, 1995г. )

[5] Ugolovnoe pravo Rossii, Obn. chast, pod. red A. I. Raroti, M. 2007., s. 490„
( [5] Уголовное право России, Обн. часть, под. ред А. И. Рароти, М. 2007., с. 490„ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките