Научен доклад ID 1162 : 2015/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА С ОГЛЕД НА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЧНАТА ЧАСТ НА СЛОЖЕН ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТ

Владимир Бояджиев

В съвременните условия на българската индустрия немалко фирми работят като поддоставчици на части за вграждане в транспортна техника. Този сегмент от индустрията ни има своите немалко и немалки проблеми. Един от най-съществените проблеми е значителната амортизация на технологичния парк. Сравнително достъпно решение на проблема е извършването на модернизация на наличната техника. При тази модернизация изборът на конкретния обект може да стане по различни критерии. В настоящия доклад са разгледани особеностите при изследването на експлоатационната надеждност като критерий при избора на обект за извършване на модернизация.

С оглед на различната физика на отказите в съставните части на сложния технически обект, последният е разделен на електронна, електрическа, механична и хидропневматична част. Предмет на конкретното изследване е механичната част на обекта. Пред вид немалките разходи при изследване на експлоатационната надеждност на техническите обекти въз основа на анализ на конкретните условия на експлоатация при потребителя е избран конкретен метод за изследване, а именно – методът на наблюдаваната експлоатация. Събраната статистическа информация е подложена на първоначална обработка и са определени стойностите на набор от показатели за експлоатационна надеждност и работна ефективност на машините. Въз основа на сравнителен анализ са направени съответните изводи и препоръки относно избора на обект за модернизация.


експлоатационна надеждност сложен технически обект модернизация механична частoperational reliability complex technical object modernization mechanical partВладимир Бояджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Levitin Gregory, Anatoly Lisnianski, Optimal multistage modernization of power system subject to reliability and capacity ments, Electric Power Systems Research, Elsevier, 1999,

[2] Klyatis Lev M., Accelerated Quality and Reliability Solutions, Chapter 2 – Useful accelerated reliability testing performance, Elsevier, 2006,

[3] Edited by Krishna B. MISRA, Fundamental Studies in Engineering, Volume 15, 1 – Reliability Engineering: An Overview, Elsevier, 1992.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките