Научен доклад ID 1160 : 2015/3
СЪВРЕМЕННИЯТ МОДЕЛ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ПОЛИЦИЯ – ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРЕН, БЕЗОПАСЕН И НАДЕЖДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Васил Костадинов, Симеон Ананиев Ананиев

Статията разглежда дейността за опазване на обществения ред, като един от важните проблеми за гарантиране на сигурността на железопътната инфраструктура и транспорт. Важността на отделни обекти и дейности от жп транспорт, се определя от принадлежността им към критичната инфраструктура на страната и тяхнното стратегическо значение. В този сектор от икономиката се прогнозират високи нива на риск за живота и здравето на много хора, държавно имущество, както и други обществено значими интереси.

Стратегическата визия за развитието на железопътния транспорт определя технологичните и енергийни цели, и налага по – високи изисквания по отношение на сигурност, безопасност и надеждност, за постигането на Единно европейско транспортно пространство с ефективно използване на ресурсите.

Независимо от предпочетените системи и структури за функциониране на органите за опазване на реда и противодействие на престъпността в железопътния транспорт на страните от Европейския съюз, определящ и основен критерий за тях е ефективността на модела.

Oт направените изследвания и проучвания на европейски полицейски структури, с функции за опазване на обществения ред в железопътния транспорт, се правят изводи относно признаците и класификациите за комплексност, гарантиращи високо ниво на ефективност в обслужването на този тип технологично обособени и взаимно свързани обекти, елементи и съоръжения.

open/download as PDF
железопътен транспорт; железопътна инфраструктура сигурност обществен ред охрана безопасностнадеждност моделindicators monitoring railway infrastructure combined transporttransport freight forwarding.Васил Костадинов Симеон Ананиев Ананиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Reglament(ES) № 508/2014 na Evropeyskiya parlament na Saveta ot 15 may 2014 g. za Evropeyskiya fond za morsko delo i ribarstvo i za otmyana na reglamenti(EO) № 2328/2003, (EO) № 861/2006, (EO) № 1198/2006 i (EO) № 791/2007 na Saveta i Reglament (ES) № 1255/2011 na Evropeyskiya parlament i na saveta. Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, L 149/1, 20. 05. 20114 g.
( [1] Регламент(ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти(ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на съвета. Официален вестник на Европейския съюз, L 149/1, 20. 05. 20114 г. )

[2] Reglament EO №352/2009g. na Evropeyskata komisiya(EK).5. Direktiva 2004/49/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta.
( [2] Регламент ЕО №352/2009г. на Европейската комисия(ЕК).5. Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. )

[3] Pravilnik za prilagane na Zakona za Ministerstvoto na vatreshnite raboti.(Priet s PMS № 126 ot 02.06.2006 g., obn. DV., br.47 ot 09 Yuni 2006g., posl. izm. i dop.).
( [3] Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи.(Приет с ПМС № 126 от 02.06.2006 г., обн. ДВ., бр.47 от 09 Юни 2006г., посл. изм. и доп.). )

[4] Naredba № 41 ot 27.06.2001 g. za dostap i izpolzvane na zhelezopatnata infrastruktura. (Izdadena ot ministara na transporta i saobshteniyata, obn. DV., br. 64 ot 20.07.2001 g., posl. izm. i dop.).
( [4] Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура. (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ., бр. 64 от 20.07.2001 г., посл. изм. и доп.). )

[5] Naredba № 57 ot 9.06.2004 g. za sashtestvenite iziskvaniya kam zhelezopatnata infrastruktura i podvizhniya sastav za osiguryavane na neobhodimite parametri na vzaimodeystvie, operativnost i savmestimost s transevropeyskata zhelezopatna sistema. (Izdadena ot ministara na transporta i saobshteniyata, obn., DV. br. 55 ot 25.06.2004 g., v sila ot 26.06.2005 g., posl. izm. i dop.).
( [5] Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за съществените изисквания към железопътната инфраструктура и подвижния състав за осигуряване на необходимите параметри на взаимодействие, оперативност и съвместимост с трансевропейската железопътна система. (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ. бр. 55 от 25.06.2004 г., в сила от 26.06.2005 г., посл. изм. и доп.). )

[6] Naredba za reda, nachina i kompetentnite organi za ustanovyavane na kritichnite infrastrukturi i obektite im i otsenka na riska za tyah. (V sila ot 23.10.2012 g., Prieta s PMS № 256 ot 17.10.2012 g., Obn. DV. br.81 ot 23 Oktomvri 2012g., posl. izm. i dop.).
( [6] Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях. (В сила от 23.10.2012 г., Приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., Обн. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., посл. изм. и доп.). )

[7]Strategiya za natsionalna sigurnost. (Prieta s Reshenie na Narodnoto sabranie ot 08.03.2011g. Obn. DV. 19 ot 8 Mart 2011 g.).
( [7]Стратегия за национална сигурност. (Приета с Решение на Народното събрание от 08.03.2011г. Обн. ДВ. 19 от 8 Март 2011 г.). )

[8] Postanovlenie № 18 ot 1 Fevruari 2011 g. za ustanovyavaneto i oznachavaneto na evropeyski kritichni infrastrukturi v Republika Balgariya i merki za tyahnata zashtita. (Obn. DV. br.11 ot 4 Fevruari 2011g.).
( [8] Постановление № 18 от 1 Февруари 2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита. (Обн. ДВ. бр.11 от 4 Февруари 2011г.). )

[9] Kostadinov, V., Opazvane na obshtestveniya red v zhelezopatniya transport. Monografiya, Akademiya na ministerstvoto na vatreshnite raboti, 2014 g.
( [9] Костадинов, В., Опазване на обществения ред в железопътния транспорт. Монография, Академия на министерството на вътрешните работи, 2014 г. )

[10] Kostadinov, V., Sigurnost na zhelezopatnata infrastruktura (Prevantivna deynost na politseyskite organi za opazvane na obshtestveniya red v zhelezopatniyatransport). Studiya. Godishnik XXVIIIAMVR, 2012, Sofiya.
( [10] Костадинов, В., Сигурност на железопътната инфраструктура (Превантивна дейност на полицейските органи за опазване на обществения ред в железопътниятранспорт). Студия. Годишник XXVIIIАМВР, 2012, София. )

[11]Internet sayt: http://bdz .bg (link) (link) (link) http:// abzp.eu/carriers.htm (link) (link)
( [11]Интернет сайт: http://bdz .bg (link) (link) (link) http:// abzp.eu/carriers.htm (link) (link) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките