Научен доклад ID 1159 : 2015/3
ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Bohuš Leitner, Zdeněk Dvořák, Ladislav Novák

Настоящият доклад има за цел да представи усъвършенстван модел за оценка на риска в железопътния транспорт и да покаже неговото практическо приложение при Словашките железници. Моделите за оценка на риска се базират на различни сценарии за анализ на възникналите произшествия. Представени са рискови ситуации, благодарение на събрана информация от отчетни доклади и консултации с експерти по безопасността, чрез която е оценено до каква степен съответната рискова ситуация би довела до възникването на инцидент. Разработеният усъвършенстван модел за оценка на риска ще бъде апробиран в Словашките железници. Честотата на възникване на рискови ситуации се определя чрез анализиране на възникнали инциденти в миналото по съответната железопътна отсечка и експертната оценка на специалисти, като се използват FTA и ETA техники.

open/download as PDF
железопътни транспортни системи рискови ситуации оценка на риска сценарии за анализ на произшествията.Railway System Hazardous Event Risk Assessment Accident Scenario.Bohuš Leitner Zdeněk Dvořák Ladislav Novák

BIBLIOGRAPHY

[1] ISO/IEC Guide 51:2014 “Safety Aspect - Guidelines for their inclusion in standards”.

[2] European Commission Implementing Regulation (EU) 402/2013 The Regulation on a common safety method (CSM) for risk evaluation and assessment, 2013.

[3] Dvořák, Z., Čižlák, M., Leitner, B., Soušek, R., Sventeková, E.: Risk management in railway Transport (in Slovak). Pardubice: Institut of Jan Perner, 2010. 283 p. ISBN 978-80-86530-71-0.

[4] Ďuranová, L.: Process of critical infrastructure elements assessment in a transportation sector. In: Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014. ISBN 978-83-61304-85-2. pp. 363-372.

[5] Sventeková, E., Čičmancová, S.: Risk assessment of rail transport. In: Transport means 2013: proceedings of the 17th international conference: October 24-25, 2013, Kaunas: Kaunas University of Technology, Lithuania. 2013. ISSN 1822-296X. pp. 228-231.

[6] Sapietová, A. Žmindák, M., Sága, M., Lack, T., Gerlici, J., Dekýš, V.: Application of computational and experimental methods in machine mechanics. 1st Ed. London: Pearson Education Limited, 2013. 193 p. ISBN 978-1-78399-308-6.

[7] (link)

[8] (link)

[9] (link)

[10] (link)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките