Научен доклад ID 1150 : 2015/3
НОВ ПОДХОД И АЛГОРИТЪМ ЗА ДИНАМИЧНО СЕГМЕНТИРАНЕ ПРИ КАЛИБРИРАНЕ НА АГРЕГИРАНИ ЛОГИТ МОДЕЛИ

Тодор Размов, Любомир Клямбарски

Предложен е нов подход и алгоритъм за динамично сегментиране при калибриране на агрегиранилогит модели. При този подход O-D двойките се разпределят в различни класове в зависимост от разстоянието, но ширината на класовете се определя динамично в процеса на калибриране (динамична сегментация).

Предложеният нов подход и алгоритъм са тествани при разпределението на междуградските пътувания между конкуриращите се железопътен и автобусен обществен транспорт (модален сплит). Използваните данни за пътуванията са агрегирани на зоново ниво. Всяка зона отговаря на област от приетото административното деление на страната.

Направен е анализ и оценка на резултатите от предложения подход.

open/download as PDF
модален сплит агрегирани данни сегментиране полезност калибриране нормиранеmodal split aggregated data segmentation utility calibration standardizationТодор Размов Любомир Клямбарски

BIBLIOGRAPHY

[1] Karagyozov K., R. V., „Prognozirane i segmentirane na pazara na patnicheskite prevozi“, v Transport 2004, s-tsi 59–64.
( [1] Карагьозов К., Р. В., „Прогнозиране и сегментиране на пазара на пътническите превози“, в Транспорт 2004, с-ци 59–64. )

[2] Ortúzar, J. de D. i L. G. Willumsen, MODELLING TRANSPORT, 4th izd. UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2011.
( [2] Ortúzar, J. de D. и L. G. Willumsen, MODELLING TRANSPORT, 4th изд. UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2011. )

[3] Razmov, T. i L. Klyambarski, „MODELIRANE NA TARSENETO NA TRANSPORTNI USLUGI ZA PREVOZ NA PATNITsI S OBShtESTVEN TRANSPORT V REPUBLIKA BALGARIYa“, Mehanika Transport Komunikatsii, tom 12, br 3, s-tsi I–38/I–46, 2014.
( [3] Размов, Т. и Л. Клямбарски, „МОДЕЛИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, Механика Транспорт Комуникации, том 12, бр 3, с-ци I–38/I–46, 2014. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките