Научен доклад ID 1147 : 2015/3
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ, ОСНОВАНО НА УЧЕНИЕТО „СПОСОБНА ЛОГИСТИКА”

Eva Sventeková, Martin Frankovič

Един от най-важните процеси в логистичната дейност е транспортния превоз, било то транспортиране на товари, оборудване или пътници.При самата организация на транспортния превоз следва да се вземат предвид съответните разпоредби и изисквания за извършване на пространственото преместване на стоки и/или пътници до местоназначението им. Именно тези изисквания са съществен момент при ефективната организация на логистичната дейност.

В настоящия доклад са разгледани съответните разпоредби, които се прилагат на национално и международно равнище и е отразена разликата между тях. Сравнението е извършено на база анализ на управлението на транспортната дейност на национално равнище по примера на Словашките Военни Сили в мирни времена и управление на транспортната дейност на международно равнище по примера на многонационалното военно учение „Спососбна логистика”.


транспортна дейност превоз на извънгабаритни и тежки товари многонационално военно учение.transport over sizetransportation and overweight transportation multinational military exerciseEva Sventeková Martin Frankovič

BIBLIOGRAPHY

[1] Capable Logistician, Bulletin, MTA Lešť, Slovakia, June 2013.

[2] Dvořák, Z. at al..National Transport Information System in Slovakia as a tool for Security Enhancing, of Critical Accident Location.In:Transport Means 2012, Kaunas University of Technology, ISSN 1822-296X, 2012, 145-149p.

[3] Frankovič, M..Optimization of movement and transport management in crisis situations in terms of the Armed Forces of the Slovak Republic.Zilina 2014,191p.

[4] Frankovič, M.. Princípy medzinárodnej dopravnej logistiky v krízových oblastiach a poznatky z ich uplatnenia, In: LOGVD 2010, Zilina, ISBN 978-80-554-0271-0.

[5] Mäkká, K.Some aspect to safety transport of Dangerous Goods by Road.In: TRANSCOM 2013. Žilina, June 24-26, 2013, Slovak Republic. - Zilina, 2013. - ISBN 978-80-554-0698-5. - 53-56p.

[6] Rutka A., SapragonasJ..Investigation of car suspension model.Mechnika. ISSN 1392 - 1207. – Kaunas: Technologija, 2002. Nr.1(33), p. 41-48.

[7] NATO Logistics Handbook,November 2012, ISBN 978-92-845-0190-8.

[8] Sventeková, E. at al..Logistics and transport in crisis situations. 1. vyd. - Žilina :Žilinskáuniverzita, 2012. ISBN 978-80-554-0579-7, 169 p.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките