Научен доклад ID 1135 : 2015/2
ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА

Даниела Тодорова

Инвестициите играят съществена роля в развитието на транспортния сектор. Те се явяват важен фактор и са необходима предпоставка за успешното осъществяване на транспортната дейност, за подобряване качеството на транспортната услуга, както и за повишаване на конкурентоспособността на транспортния сектор.

В статията ще се разгледат какви инвестиционни възможности могат да се използват за развитието на транспортния сектор на страната. Основният проблем е свързан с ограниченото финансиране на инфраструктурни проекти, които са изключително сложни и изискват сериозни финансови средства. В зависимост от икономическото развитие на държавата се определя и възможността за финансиране за развитие и модернизация на транспортната инфраструктура.

open/download as PDF
инвестиции транспортна инфраструктура транспортен сектор развитие конкурентоспособностinvestments transport infrastructure transport sector development competitiveness.Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Koralova, P. „Otsenka na efektivnostta na stopanskata deynost v balgarskite rechni pristanishta”, sp. „Ikonomicheski i sotsialni alternativi”, br. 3/2014 g.
( [1] Коралова, П. „Оценка на ефективността на стопанската дейност в българските речни пристанища”, сп. „Икономически и социални алтернативи”, бр. 3/2014 г. )

[2] Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, (link)
( [2] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, (link) )

[3] Natsionalnata programa za razvitie: Balgariya 2020 (NPR BG2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id
( [3] Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id )

[4] Razvitie na ustoychiva transportna sistema v Republika Balgariya, do 2020 g., Ministerstvo na transporta, S., yanuari, 2007, (link)
( [4] Развитие на устойчива транспортна система в Република България, до 2020 г., Министерство на транспорта, С., януари, 2007, (link) )

[5] Sektorna operativna programa „Transport” 2007-2013 g., www.optransport.bg
( [5] Секторна оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., www.optransport.bg )

[6] Sektorna operativna programa „Transport i transportna infrastruktura” 2014-2020g., www.optransport.bg
( [6] Секторна оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020г., www.optransport.bg )

[7] Strategiya za razvitie na transportnata infrastruktura na R. Balgariya do 2015 g. , (link)
( [7] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р. България до 2015 г. , (link) )

[8] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na RB do 2020g, (link)
( [8] Стратегия за развитие на транспортната система на РБ до 2020г, (link) )

[9] Strategiya za edinno transportno prostranstvo na patnata karta na „Transport 2050”, europa.eu/rapid/press-release_IP-11-372_bg.htm‎
( [9] Стратегия за единно транспортно пространство на пътната карта на „Транспорт 2050”, europa.eu/rapid/press-release_IP-11-372_bg.htm‎ )

[10] Strategiya za razvitie na transportnata infrastruktura na Republika Balgariya chrez mehanizmite na kontsesiyata (link) /page?category=451&id=4095.
( [10] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията (link) /page?category=451&id=4095. )

[11] Todorova D., „Publichno-chastno partnyorstvo – instrument za razvitie na balgarskata ikonomika i podobryavane na transportnata infrastruktura”, MONOGRAFIYa, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015g.
( [11] Тодорова Д., „Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура”, МОНОГРАФИЯ, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015г. )

[12] Simeonov, Ognyan, Lambovska, Maya, “Survival crisis and evaluation of its depth”, "Dialog", Stopanska Akademiya "D. A. Tsenov", Svishtov, broy 4, 2007, s. 47-57, (link)
( [12] Simeonov, Ognyan, Lambovska, Maya, “Survival crisis and evaluation of its depth”, "Диалог", Стопанска Академия "Д. А. Ценов", Свищов, брой 4, 2007, с. 47-57, (link) )

[13] Lambovska, Maya, Simeonov, O., “A model for evaluation of the asymptotic stability of the organization to bearers of threats”, Crisis management, University of Zilina, volume 2, 2010, p 8-13, (link) .

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките