Научен доклад ID 1132 : 2015/4
ВНЕДРЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАФИК (ERTMS), КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКОР В СТРАН

Николай Василев, Гергана Кирилова

Системата за управление на железопътния трафик в Европа ERTMS (European Railway Traffic management System) е иновативна система, която предлага съществени технически и технологични нововъведения, свързани със сигнализацията в железопътния транспорт, системите за контрол на скоростта и комуникационната среда. Необходимостта от изграждане на ERTMS се изразява в постигането на конкурентен железопътен транспорт и постигане на оперативна съвместимост. Това е предпоставка за безпрепядственото осъществяване на международни железопътни превози по трансевропейската транспортна мрежа и коридори и либерализация на железопътния транспортен пазар в съответствие с общата търговска политика на Европейския съюз.


европейска система за управление на железопътния трафик развитие на транспортаeuropean railway traffic management system development of transport sectorНиколай Василев Гергана Кирилова

BIBLIOGRAPHY

[1]Jelezov Е., Minchev В., Ananiev S., Stoicheva N., „Strategy for implementation of ERTMS in Bulgaria”, EURNEX, ZILINA 2008, 16th International Symposium EURO - Zel 2008,

[2]Razmov T., „Metodika, modelirane i prognozi na trafika i nuzhnite investitsii v patno i lokomotivno oborudvane pri vnedryavane na ERTMS v zhelezopatnata mrezha na R Balgariya”, seminar - Tendentsii za razvitie na operativnata savmestimost v zhelezopatniya transport v stranite ot ES, Sofiya, Yuli 2008, NK ZhI,
( [2]Размов Т., „Методика, моделиране и прогнози на трафика и нужните инвестиции в пътно и локомотивно оборудване при внедряване на ERTMS в железопътната мрежа на Р България”, семинар - Тенденции за развитие на оперативната съвместимост в железопътния транспорт в страните от ЕС, София, Юли 2008, НК ЖИ, )

[3]Zhelezov E., Razmov T., Doklad „Analiz na polzite i razhodite” po proekt „Stratigiya za vnedryavane na ERTMS v R Balgariya”, Oktomvri 2010 g.,
( [3]Железов Е., Размов Т., Доклад „Анализ на ползите и разходите” по проект „Стратигия за внедряване на ERTMS в Р България”, Октомври 2010 г., )

[4]Zhelezov E., „Otsenka na ikonomicheskata efektivnost ot prilagane na ERTMS”, seminar - Tendentsii za razvitie na operativnata savmestimost v zhelezopatniya transport v stranite ot ES, Sofiya, Yuli 2008, NK "ZhI",
( [4]Железов Е., „Оценка на икономическата ефективност от прилагане на ERTMS”, семинар - Тенденции за развитие на оперативната съвместимост в железопътния транспорт в страните от ЕС, София, Юли 2008, НК "ЖИ", )

[5]Zhelezov E., Seminar na tema „Evropeyski standarti v zhelezopatniya transport. Plan za vnedryavane na ERTMS v Republika Balgariya” gr. Velingrad 06-07.10.2007g.,
( [5]Железов Е., Семинар на тема „Европейски стандарти в железопътния транспорт. План за внедряване на ERTMS в Република България” гр. Велинград 06-07.10.2007г., )

[6]Tuining Layt Proekt, Ministerstvo na transporta, „Zhelezopatna bezopasnost i operativna savmestimost: praktichesko osashtestvyavane na zakonodatelstvoto”, april 2008 g. BG/2005/IB/TR/02/UE/TWL,
( [6]Туининг Лайт Проект, Министерство на транспорта, „Железопътна безопасност и оперативна съвместимост: практическо осъществяване на законодателството”, април 2008 г. BG/2005/IB/TR/02/UE/TWL, )

[7]Induktiven spisak s prioritetni proekti za finansirane ot sektorna operativna programa „Transport” 2007-2013 g.,
( [7]Индуктивен списък с приоритетни проекти за финансиране от секторна оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., )

[8]Prezentatsii na NK ZhI, kato benefitsient na sektorna operativna programa „Transport” 2007-2013 g.,
( [8]Презентации на НК ЖИ, като бенефициент на секторна оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., )

[9]Tehnicheska spetsifikatsiya za proekt „Izgotvyane na strategiya za vnedryavane na ERTMS i TSOS-i za konventsionalna zhelezopatna sistema v R Balgariya”,
( [9]Техническа спецификация за проект „Изготвяне на стратегия за внедряване на ERTMS и ТСОС-и за конвенционална железопътна система в Р България”, )

[10]Natsionalen plan za vnedryavane na ERTMS v R Balgariya, Oktomvri 2010 g., Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz - EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu
( [10]Национален план за внедряване на ERTMS в Р България, Октомври 2010 г., Официален вестник на Европейския съюз - EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu )

[11]Ofitsialna stranitsa na ERTMS http://ertms.com ,
( [11]Официална страница на ERTMS http://ertms.com , )

[12]Ofitsialna stranitsa na Mezhdunaroden sayuz na zheleznitsite http://www.uic.org .
( [12]Официална страница на Международен съюз на железниците http://www.uic.org . )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките