Научен доклад ID 1120 : 2015/4
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР ПРИ ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СЛОЖНИ ЕРГАТИЧНИ СИСТЕМИ

Зоя Хубенова, Владимир Гергов

Статията е посветена на търсенето на решение на проблемите, свързани с «човешкия фактор» (ЧФ), актуален за сложните системи за управление. Обосновава се необходимостта от създаването на комплексен имитационен модел, отразяващ поведението на оператора в автоматизираните системи за управление. Такъв модел позволява да се създават адекватни сценарии на работа на оператора, както възможност за оптимизация по критерий минимум на неадекватни действия на оператора при неизправност. Предложена е методология за анализ на ЧФ, посредством оценка на ефективността на операторската дейност на база системен модел, в който са обособени сензорно, когнитивно и моторно ниво на операторските функции.


композиционер профтестиране тренажор ергатична система деавтоматизацияhuman factor kompozitsioner proftestirane simulator ergatichna system deavtomatizatsiyaЗоя Хубенова Владимир Гергов

BIBLIOGRAPHY

[1] Bodrov V. A. Informatsionnyy stress: Ucheb. posobie dlya vuzov. M.: PER SE, 2000. 352 s.
( [1] Бодров В. А. Информационный стресс: Учеб. пособие для вузов. М.: ПЕР СЭ, 2000. 352 с. )

[2] Vorobeychikov L. A., Shakin V. N., Shibanov S. E. Metodicheskie ukazaniya po ispolzovaniyu sredstv imitatsionnogo modelirovaniya
( [2] Воробейчиков Л. А., Шакин В. Н., Шибанов С. Е. Методические указания по использованию средств имитационного моделирования )

[3] Kostin A. N., Golikov Yu. Ya. Psihologiya avtomatizatsii upravleniya tehnikoy. M.: Izd-vo In-ta psihologii RAN, 1996. 160 s.
( [3] Костин А. Н., Голиков Ю. Я. Психология автоматизации управления техникой. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 1996. 160 с. )

[4] Morgunov E. B. Chelovecheskie faktory v kompyuternyh sistemah. M.: Trivola, 1994. 272 s.
( [4] Моргунов Е. Б. Человеческие факторы в компьютерных системах. М.: Тривола, 1994. 272 с. )

[5] Sistemy dispetcherskogo upravleniya i sbora dannyh (SCADA-sistemy) // http://www.kari.ru/main/asutp/equipment/SCA...
( [5] Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-системы) // http://www.kari.ru/main/asutp/equipment/SCA... )

[6] Panina M. E. «Chelovecheskiy faktor» i vysokie tehnologii. ZAO «RTSoft» // http://www.rysoft-training.ru.
( [6] Панина М. Е. «Человеческий фактор» и высокие технологии. ЗАО «РТСофт» // http://www.rysoft-training.ru. )

[7] Hronika chrezvychaynyh proisshestviy v promyshlennosti za 2003 god // http://www.nadzor.vorkuta.ru/new-arch2003.h...
( [7] Хроника чрезвычайных происшествий в промышленности за 2003 год // http://www.nadzor.vorkuta.ru/new-arch2003.h... )

[8] Shaptsev V. A. Problematika informatsionnoy ekologii // Vestnik kibernetiki. Tyumen: Izd-vo IPOS SO RAN, 2003. Vyp. 2. S. 10–18.
( [8] Шапцев В. А. Проблематика информационной экологии // Вестник кибернетики. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2003. Вып. 2. С. 10–18. )

[9] Shrayber T. Dzh. Modelirovanie na GPSS: Pep. s angl. / Per. V. I. Gargera, I. L. Shmuylovicha, Red. M. A. Faynberg. M.: Mashinostroenie, 1980. 592 s.
( [9] Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS: Пep. с англ. / Пер. В. И. Гаргера, И. Л. Шмуйловича, Ред. М. А. Файнберг. М.: Машиностроение, 1980. 592 с. )

[10] Hubenova Z., Metodicheski podhodi kam problema za otsenka na informatsionnoto natovarvane na choveka-operator v ergatichna sistema, Shesta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Kosmos, ekologiya, sigurnost”, SES 2010, 2011, str.186-194.
( [10] Хубенова З., Методически подходи към проблема за оценка на информационното натоварване на човека-оператор в ергатична система, Шеста научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност”, SES 2010, 2011, стр.186-194. )

[11] Hubenova Z.V., A.V. Andonov, Printsipi i metodi za sazdavane na informatsionni modeli v avtomatizirani sistemi za upravlenie, Sbornik nauchni trudove ot Nauchna sesiya 2009 na NVU “V. Levski” Chast ІІ, 2010 g., str. 257-263.
( [11] Хубенова З.В., А.В. Андонов, Принципи и методи за създаване на информационни модели в автоматизирани системи за управление, Сборник научни трудове от Научна сесия 2009 на НВУ “В. Левски” Част ІІ, 2010 г., стр. 257-263. )

[12] Hubenova Z., Aspekti na neopredelenostta i tyahnata otsenka v usloviya na riskovi situatsii, Sbornik nauchni trudove ot Vtora mezhdunarodna nauchna konferentsiya "50 godini ot poleta na Yuriy Gagarin”,Tom 3, Shumen`2011, 2012 g., str. 43-48.
( [12] Хубенова З., Аспекти на неопределеността и тяхната оценка в условия на рискови ситуации, Сборник научни трудове от Втора международна научна конференция "50 години от полета на Юрий Гагарин”,Том 3, Шумен`2011, 2012 г., стр. 43-48. )

[13] Vladislavlev, I.A. Muradyan, S.A.Yuditskiy, Zaimodeystvie tselevoy i operatsionnoy dinamicheskih modeley slozhnyh protsessov,jour Avtomat. i telemeh,2005,p.126—134
( [13] Владиславлев, И.А. Мурадян, С.А.Юдицкий, Заимодействие целевой и операционной динамических моделей сложных процессов,jour Автомат. и телемех,2005,p.126—134 )

[14] Zarakovskiy G.M., V.V. Pavlov, Zakonomernosti funktsionirovaniya ergaticheskih sistem,M.: Radio i svyaz, 1987.
( [14] Зараковский Г.М., В.В. Павлов, Закономерности функционирования эргатических систем,М.: Радио и связь, 1987. )

[15] Zabrodin Yu.M., E.Z .Frishman, G.S. Shlyahtin, Osobennosti resheniya sensornyh zadach chelovekom, M.: Nauka, 1981.
( [15] Забродин Ю.М., Е.З .Фришман, Г.С. Шляхтин, Особенности решения сенсорных задач человеком, М.: Наука, 1981. )

[16] Shennon R. Imitatsionnoe modelirovanie sistem. Iskusstvo i nauka/ R.Shennon: /Per. s angl..- M.: Mir, 1978. -418 s.
( [16] Шеннон Р. Имитационное моделирование систем. Искусство и наука/ Р.Шеннон: /Пер. с англ..- М.: Мир, 1978. -418 с. )

[17] Lomov B.F. Spravochnik po inzhenernoy psihologii, M.: Sov. radio, 1982.
( [17] Ломов Б.Ф. Справочник по инженерной психологии, М.: Сов. радио, 1982. )

[18] Albers S. Using a simulation model to represent the time dependence of human reliability // Proc. 5-th. EuRe Data Conf. -Berlin, 1986. -P.445-453.

[19] Card, S., Moran, T., & Newell, A. (1983). The psychology of humancomputer interaction. Hillsdale, NJ: Erlbaum

[20] Cloud Cap Technology, http://www.cloudcaptech.com/default.shtm

[21] Driving drones can be a drag, http://web.mit.edu/newsoffice/2012/boredom-...

[22] Handbook of Human Factors, edited by G. Salvendy, in 6 volumes q Purdue University. 1998

[23] Olson, J.R. & Olson, G.M. (1991). The growth of cognitive modeling in human computer interaction since GOMS. Human Computer Interaction, 6, 21-30

[24] Peter Getsov, Wiliam Popov, Zoya Hubenova, Georgi Sotirov, Konstantin Metodiev, Stoyan Tanev, Lubomir Aleksiev, Svetlin Doshev, Use of Technology Virtual Reality for the Study of Human – Operator in Extreme Conditions, 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies RAST 2011, June 09-11 Istanbul, Turkey, pр. 820-824

[25] Peterson J., Petri Net Theory and the Modeling of Systems, Prentice Hall, 1981.

[26] Petri C.A., Kommunikation mit Automaten, Institut für Instrumentelle Mathematik, Schriften des IIM Nr.2, Bonn, 1962.

[27] Salvendy Gavriel (Editor), Handbook of Human Factors and Ergonomics, Purdue University, 2006, Canada.

[28] Sibert, and R.J.K. Jacob. Evaluation of eye gaze interaction. Conference of Human-Factors in Computing Systems, 2000, pp 281-288

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките